ส.ยูโดบอกไร้ปัญหาศึก อช.มาเชียลอาร์ต

26 ชาติตอบรับชังชัย

นายหัสบดีดินทร์ โรจนะชีวะ นายกสมาคมยูโดแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 1 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-3พ.ค.นี้ หลังเกิดกระแสข่าวว่าการแข่งขันเริ่มจะมีปัญหา เมื่อสหพันธ์สมาคมกีฬานานาชาติ หรือไกล์ฟส ออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นขอบกบการแข่งขัน เนื่องจากมีบางชนิดกีฬาที่ยังมีปัญหาบางประการว่า ไม่น่าจะส่งผลกระทบถึงภาพรวมการแข่งขัน เนื่องจากล่าสุด สมาคมเพิ่งได้รับหนังสือยืนยันจากสหพันธ์ยูโดแห่งเอเชีย ว่า พร้อมรับรองผลการแข่งขัน และที่สำคัญคือในช่วงการแข่งขัน ประธานสหพันธ์ยูโดแห่งเอเชีย ก็จะเดินทางมาดูแลการจัดแข่งขันด้วยตนเอง ในฐานะผู้แทนสหพันธ์ฯ อีกด้วย

ไม่มีปัญหาเลยครับ นอกจากหนังสือจากสหพันธ์แล้ว เรายังได้หนังสือรับรองจากผู้ตัดสินอีกด้วย ผมคิดว่าการจัดแข่งไม่น่าสะดุด อีกอย่างตอนนี้ 26 ประเทศทั่วเอเชีย ก็ส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันมาที่เมืองไทยแล้วด้วย เราก็เตรียมพร้อมกันไปตามปกติ ประธานสหพันธ์เอเชียเองก็จะมา เพราะจะมีการประชุมพูดคุยเกี่ยวกับความช่วยเหลือประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนากีฬายูโดในอนาคตด้วย นายหัสบดินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ สำหรับการแข่งขันยูโด ในรายการเอเชี่ยนมาเชียลอาร์ตเกมส์ 2009 นั้น จะมีขึ้นระหว่าง 28 เม.ย.-3 พ.ค. โดยแข่งขันที่สนามไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง จัดแข่ง ประเภทชาย 7 รุ่น และหญิง 7 รุ่น แต่กำหนดให้แต่ละประเทศ ส่งนักกีฬาลงชิงชัยได้ ชาย 4 รุ่น และหญิง 4 รุ่นเท่านั้น ซึ่งในส่วนของนักกีฬาไทย ได้ทำการ คัดเลือกแล้ว และเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่ต้น เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ดังรายชื่อต่อไปนี้ นักกีฬาชาย ศุภาพงศ์ ปฐมกุลนิธิ, มานะวิทย์ สมบูรณ์, โกวิท ประดับ, อาทิตย์ พวงวิเชียร และมีคู่ซ้อม 4 คน ที่อาจจะได้เป็นตัวแทน กรณีนักกีฬาตัวจริงเกิดการบาดเจ็บ หรือไม่สามารถลงแข่งขันได้ คือ พงศ์เทพ ธำรงลักษณ์, สิริคุปต์ รักพ่วง, สุริยัน บุญเลี้ยง และภูชิด ไกรศรี ส่วนนักกีฬาหญิง จุฑาทิพย์ บำเพ็ญบุญ, จุฬาลักษณ์ เยี่ยอ้น, ดวงทิพย์ จันทร์ผิว, อารีวรรณ จันทร์ศรี และคู่ซ้อม จันทราภรณ์ ไพศาล, ปิยะวรรณ คูมีชัย, อภิพร เดชเพิ่มสุข และภาขวัญ ทัศนธนากร.