นักปั่นเสือภูเขาเฝ้าฯ''สมเด็จพระบรม''

พล.อ.อ.ชนินทร์ จันทรุเบกษา นายก สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงาน ราชเลขานุการในพระองค์ กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ว่า ตามที่สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ได้ขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เรื่องขอพระราชทานพระราชวโรกาส นำคณะกรรมการบริหารสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ผู้แทนจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน, ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551 รวม 42 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลและโล่รางวัล พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นั้น สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ได้นำความขึ้นกราบทูลทราบฝ่าละอองพระบาท แล้วทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวร ชายาฯ ในวันพุธที่ 11 ก.พ. เวลา 18.15 น. ณ วังศุโขทัย

สำหรับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551 รวม 5 สนาม ทำคะแนนสะสมสูงสุดได้เข้ารับถ้วยพระราชทาน (เฉพาะประเภทแข่งขันทั่วไปชาย-หญิง และเยาวชนชาย-หญิง) มีดังนี้ ประเภทดาวน์ฮิลล์ รุ่นทั่วไปชาย ส.อ.สิทธิชัย เกตุแก้วมณี, รุ่นทั่วไปหญิง น.ส.อุษณี ประดับญาติ, รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี นาย ธนพล จารุเพ็ง, รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี น.ส.วิภาวี ดี.คาบาเลส/ประเภทครอส คันทรี่ รุ่นทั่วไปชาย ส.ต.ท.ธวัชชัย มะเส, รุ่นทั่วไปหญิง น.ส.จุฑามาศ วงษ์พาดกลาง, รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีชาย นายจรัสภพ สวัสดิภาพ, รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง น.ส.อภิญญา สายสมร นอกจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่ให้แก่ผู้แทนจาก สสส. ที่เป็นองค์การหลักในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ และผู้แทนจากจังหวัดเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551 คือ ผู้แทนจาก จ.เชียงราย, ผู้แทนจาก อบต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง, ผู้แทนจาก อบต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง, ผู้แทนจาก จ.อุบลราชธานี และผู้แทนจาก จ.ลพบุรี

พล.อ.อ.ชนินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสมาคมจักรยานฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการ บริหารและนักกีฬา รวมทั้งผู้สนับสนุนเข้าเฝ้าฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งทำให้พวกเรามีขวัญกำลังใจที่จะพัฒนาวงการจักรยานให้เป็นที่แพร่หลายและดำเนินการจัดการแข่งขันให้สมพระเกียรติ ซึ่งทางสมาคมจักรยานฯ ได้กระจายการแข่งขันไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมขี่จักรยานเพื่อสุขภาพควบคู่กันไปด้วย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้น นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ มุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ดีที่สุด เพื่อจะได้เข้าเฝ้าฯ และเข้ารับถ้วยพระราชทานจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน.