จ.พิษณุโลก จัดแข่งขันกีฬาคนพิการแห่ประเทศไทย ครั้งที่ 27 "สองแคเกมส์

จังหวัดพิษณุโลก จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 "สองแควเกมส์ นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 "พิษณุโลกเกมส์ ที่ผ่านมา ได้รับคำชมเชยและความพึงพอใจจากนักกีฬาที่มาร่วมแข่งขัน กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 "พิษณุโลกเกมส์ เป็นอย่างมาก และสำหรับกีฬาคนพิการ่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 "สองแควเกมส์ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 21 มกราคม 2552 อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อำนวยความสะดวกและดูในเรื่องของความปลอดภัย และการต้อนรับนักกีฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต่อว่า สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการในครั้งนี้ จาก 75 ทั่วประเทศจำนวนกว่า 4,000 คน จึงขอเชิญชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 นี้ จะสำเร็จไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยและเรื่องของการให้บริการ