มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรีจัดการแข่งขันชกมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวราชบุรี ประจำปี 2552 ขึ้น ในวันที่ 17 มกราคม 2552 ณ เวทีมวยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย ยมดิษฐ์ ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวว่า เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะมวยไทยและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวราชบุรี ประจำปี 2552 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีมวยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีการแข่งขันชกมวยไทย จำนวน 7 คู่ มวยคู่เอก 1 คู่ มวยโอ่ง รุ่นยักษ์ คีตะมวยไทย ไหว้ครู และทักษะมวยไทยระดับแชมป์ประเทศไทย และแชมป์โลก ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมการแข่งขันชกมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวราชบุรี ประจำปี 2552 ทั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น