เป้าบินไทยเจ้าภาพจัดประชุมสหพันธ์

นายสืบชัย ไชยนุวัติ นายกสมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ทางสมาคมยิงเป้าบินฯ ได้รับเกียรติจากทางสหพันธ์ยิงเป้าบินแห่งเอเชีย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหพันธ์ฯ ใน 30 ม.ค. 16.00 น. ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งถือเป็นการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีประเทศที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ประเทศ

ในส่วนของประเทศไทยนั้น ผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการของสหพันธ์ยิงเป้าบินแห่งเอเชียมีถึง 3 คนด้วยกัน โดยมี ดร.ณัฐ อินทรปาณ อดีตนายกสมาคมยิงเป้าบินฯ เป็นประธานสหพันธ์ยิงเป้าบินแห่งเอเชีย ส่วนนายภัฏฏการก์ บุนนาค เลขาธิการสมาคมเป็นเหรัญญิก ขณะที่นายสืบชัย ไชยนุวัติ นายกสมาคมคนปัจจุบันเป็นกรรมการ ซึ่งจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเช่นกัน โดยจะมีการหารือถึงเรื่องแผนการทำงานของสหพันธ์ยิงเป้าบินแห่งเอเชีย ในปี 2552 นี้