ปธ.สส.กีฬาเตรียมยกร่างพ.ร.บ.กีฬา

ที่อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 14 ม.ค.นี้ นายนิโรจน์ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร ได้นัดคณะกรรมาธิการประชุมโดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาคือ เรื่องการปรับปรุงยกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการกีฬา ซึ่งเดิมทีมีทั้งหมด 69 มาตรา เพิ่มเป็น 80 มาตรา โดยรายละเอียดหลักใหญ่นั้น ในส่วนของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม รวมถึงคณะกรรมการบริหาร จากเดิม 1 วาระ 2 ปี ปรับปรุงให้เป็นวาระ 4 ปี และมีสิทธิ์ทำงานได้เพียง 2 วาระ 8 ปี และหลังจากนั้นจะไม่มีสิทธิ์ย้อนกลับมาดำรงตำแหน่งอีก (ยกเว้นกรณีของกรรมการบริหารเท่านั้น) ทั้งนี้ เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นๆ มีสิทธิ์เข้ามาบริหาร ไม่ใช่ผูกขาด

นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาเรื่องของการเลือกผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ควรจะมีการเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากระดับจังหวัดเข้ามามีบทบาทในการเป็นคณะกรรมการสรรหา ตามสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่ใช่ปิดกั้นเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ อย่าลืมว่าการที่บุคคลจะเข้ามาเป็นผู้ว่าการฯ จะต้องบริหารกีฬาในระดับภูมิภาคซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของทีมชาติในอนาคต ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มทุน