ประดิษฐ์เซ็งเจ้าหน้าที่สมาคมว่ายน้ำยืดยาด พร้อมย้ำอย่าแบ่งสีใช้การเมืองมาทำลายกีฬา

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ นายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมว่ายน้ำฯ ที่โรงแรมเรดิสัน เมื่อ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยประธานแจ้งที่ประชุมว่า การเข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคม เพื่อต้องการนำวงการว่ายน้ำของไทยกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง หลังจากตกต่ำไปมาก ซึ่งก็ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในวงการว่ายน้ำมาช่วยกันอย่างจริงจัง ส่วนเรื่องงบประมาณที่จะนำมาบริหารจัดการนั้น สมัยที่ตนเป็น รมช.คลัง ได้ดึงงบประมาณในโครงการ 1 รัฐวิสาหกิจ 1 สมาคมกีฬา จากธนาคารออมสิน มาสนับสนุนอีกครั้ง พร้อมทั้งขอการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโรงงานยาสูบ ทำให้ตอนนี้สมาคมมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 45 ล้านบาทแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณแล้ว การเตรียมทีมนักกีฬาทั้ง 4 ประเภท คือ ว่ายน้ำ, กระโดดน้ำ, โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ ให้มีความแข็งแกร่งก็ต้องมีการวางแผนและเดินหน้ากันอย่างเต็มที่เพราะที่ผ่านมาถือว่างานยังล่าช้ามาก ซึ่งจะเน้นในเรื่องของว่ายน้ำกับกระโดดน้ำ เป็นหลัก เพราะสามารถเล็งผลเลิศในระยะเวลาอันใกล้ได้ ส่วนโปโลน้ำกับระบำใต้น้ำ ต้องมาพิจารณาหาแนวทางในการสร้างนักกีฬาอีกครั้ง ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ที่เข้ามารับหน้าที่นี้งานต่างๆ ที่สั่งการไปยังไม่มีความคืบหน้า หากยังช้าตนจะต้องลงไปทำด้วยตัวเอง ผมเข้ามารับงานนายกสมาคม เพราะอยากเห็นวงการว่ายน้ำของไทยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนในอดีต ซึ่งผมได้เน้นย้ำตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำหแน่ง งานที่เหลือทุกคนต้องช่วยกันทำงานกันอย่างจริงจัง ส่วนตัวไม่อยากให้มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวการกีฬา เพราะถ้ามีการเมืองเข้ามายุ่งเมื่อไหร่ การกีฬาก็จะเจ๊ง คนอื่นไม่สนใจหรอกว่าเราจะทำงานกันอย่างไร เขาสนแต่ว่านักกีฬาว่ายน้ำจะมีเหรียญทองกี่เหรียญเท่านั้น ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ เสี่ยอ๊อด กล่าวย้ำ พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนงานงบประมาณประจำปี 2552 ของทั้ง 4 ประเภทกีฬา โดยว่ายน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 6,910,000 บาท,กระโดดน้ำ 2,008,250 บาท, โปโลน้ำ 2,000,280 บาท และระบำใต้น้ำ 2,000,000 บาท ฯลฯ รวมทั้งสิ้นเป็นงบประมาณ 15,668,530 บาท