สมาคมลูกยางไทย ประกาศชื่อนักตบ ลุยเอเชียนเกมส์

สมาคมลูกยางไทย ประกาศชื่อนักตบ ลุยเอเชียนเกมส์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ความเคลื่อนไหว สมาคมวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย เตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2018 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน ที่เมืองจาการ์ตา และเมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซียล่าสุด ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อย

ประเภทในร่ม ทีมหญิง ประกอบด้วย วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์, หัตถยา บำรุงสุข, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, อัจฉราพร คงยศ, พรพรรณ เกิดปราชญ์, ชิตพร กำลังมาก, มลิกา กันทอง, ชุชชุอร โมกศรี, ทัดดาว นึกแจ้ง, สุพัตรา ไพโรจน์, ปิยะนุช แป้นน้อย, อรอุมา สิทธิรักษ์, ปลื้มจิตร์ ถินขาว และนุศรา ต้อมคำ

ประเภทในร่มทีมชาย ประกอบด้วย กฤษฎา นิลไสว, มาวิน มณีวงษ์, กฤษฎา สมคะเน, สราญจิต เจริญสุข, จิรายุ รักษาแก้ว, ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว, มนตรี พ่วงลิบ, กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์, จักรพงศ์ ทองกลาง, อมรเทพ คนหาญ และ อนุชิต ภักดีแก้ว

ชายหาด ทีมชาย ประกอบด้วย ทีมไทย 1 ณัฐนนท์ จับคู่ เศรษฐวรรษเพชรสวัสดิ์ ส่วน ทีมไทย 2 อดิศร เขวาลำธาร จับคู่ สุรินทร์ จงกลาง

ชายหาด ทีมหญิง ทีมไทย 1 วรภัสสร รดารงค์ จับคู่ ธนะรัศมิ์ฐา ส่วนทีมไทย2 รำไพพฤทธิ์ นุ่มวงษ์ จับคู่ ขนิษฐา หงษ์พักตร์