ผลงานนักกีฬาไทยในซีเกมส์ 21-12-13

ผลงานนักกีฬาไทยในซีเกมส์ 21-12-13

ผลงานนักกีฬาไทยในซีเกมส์ 21-12-13
Smm Sport

สนับสนุนเนื้อหา

สรุปผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ที่ประเทศเมียนมาร์ 

ประจำวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2556

มีการชิงชัยกันทั้งหมด 52 เหรียญทอง  

วอลเลย์บอล
ประเภททีมหญิง
ไทย ชนะ เวียดนาม 3-0 / 25-16, 25-20, 25-18  

    ไทย
    เวียดนาม
    อินโดนีเซีย


ประเภททีมชาย
ไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 / 25-20, 25-17, 25-21

    ไทย
    อินโดนีเซีย
    เวียดนาม

ยูโด ชิง 5 เหรียญทอง
รุ่น 90 กก. ชาย
 
 
  เมียนมาร์
    อินโดนีเซีย
    ฟิลิปปินส์, เมียนมาร์


รุ่น 100 กก. ชาย
 
 
  เมียนมาร์
    เวียดนาม
    อินโดนีเซีย, สิงคโปร์


รุ่นมากกว่า 100 กก. ชาย
 
 
  สิงคโปร์
    ไทย (ศักดิ์นรินทร์ แก้วภักดี)
    มาเลเซีย


รุ่น 78 กก. หญิง
 
 
  เมียนมาร์
    เวียดนาม
    มาเลเซีย, อินโดนีเซีย


รุ่นมากกว่า 78 กก. หญิง
 
 
  ไทย (ธรณ์ธันย์ สัจจะเดช)
    เมียนมาร์
    เวียดนาม, มาเลเซีย

เคมโป้ ชิง 7 เหรียญทอง
- รุ่น 50-55 กก. ชาย
เหรียญทอง อินโดนีเซีย
เหรียญเงิน ลาว
เหรียญทองแดง เมียนมาร์, เวียดนาม

- Men's Kumi Embu (Artistic) Pair Yudansha Yangon
เหรียญทอง อินโดนีเซีย
เหรียญเงิน ติมอร์
เหรียญทองแดง ลาว

- รุ่น 45-48 กก. หญิง
เหรียญทอง เวียดนาม
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง เมียนมาร์, ลาว

- รุ่น 48-51 กก. หญิง
เหรียญทอง อินโดนีเซีย
เหรียญเงิน เวียดนาม
เหรียญทองแดง กัมพูชา, เมียนมาร์

- รุ่น 51-54 กก. หญิง
เหรียญทอง เมียนมาร์
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง เวียดนาม, ลาว

- Women's Kumi Embu (Artistic) Pair Yudansha Yangon
เหรียญทอง เวียดนาม
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง เมียนมาร์

- Mixed Kumi Embu (Artistic) Pair Yudansha
เหรียญทอง เมียนมาร์
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง ติมอร์ - See more at: http://sport.smmonline.net/result/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2-21-12-2556.html#sthash.bxjK9p0f.dpuf

มวย ชิง 14 เหรียญทอง
รุ่น 48 กก. ชาย
 
 
  ลาว
    ไทย (ณัฐวุฒิ บ่อเงิน)
    มาเลเซีย, เมียนมาร์


รุ่น 51 กก. ชาย
 
 
  มาเลเซีย
    เวียดนาม
    ไทย (สุริยะ หล้ามนตรี) , ลาว


รุ่น 54 กก. ชาย
 
 
  เมียนมาร์
    ฟิลิปปินส์
    ลาว, อินโดนีเซีย

รุ่น 57 กก. ชาย
 
 
  ไทย (พิสัย เอี่ยมศิริ)
    เวียดนาม
    มาเลเซีย, อินโดนีเซีย

รุ่น 63.5 กก. ชาย
 
 
  ไทย (ภานุพงศ์ ตั้นจัด)
    ฟิลิปปินส์
    เมียนมาร์, เวียดนาม

รุ่น 67 กก. ชาย
 
 
  เมียนมาร์
    ไทย (ภานุพงศ์ ตั้นจัด)
    ลาว, เวียดนาม

รุ่น 71 กก. ชาย
 
 
  เมียนมาร์
    อินโดนีเซีย
    เวียดนาม

รุ่น 75 กก. ชาย
 
 
  มาเลเซีย
    เมียนมาร์
    อินโดนีเซีย

รุ่น 48 กก. หญิง
 
 
  เมียนมาร์
    เวียดนาม
    ลาว, อินโดนีเซีย

รุ่น 51 กก. หญิง
 
 
  เวียดนาม
    เมียนมาร์
    ไทย (ศศิธร เลี้ยงประเสริฐ) , ลาว

รุ่น 54 กก. หญิง
 
 
  ฟิลิปปินส์
    ลาว
    ไทย (สุชญา บัวหลวง) , อินโดนีเซีย

รุ่น 57 กก. หญิง
 
 
  ไทย (ศิริโสภา ศิริศักดิ์)
    เวียดนาม
    เมียนมาร์

รุ่น 60 กก. หญิง
 
 
  เวียดนาม
    เมียนมาร์
    อินโดนีเซีย, ลาว

เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง
ทีมชาย

 
 
  ลาว
    ไทย
    มาเลเซีย, เวียดนาม

ทีมหญิง
 
 
  ไทย
    เวียดนาม
    ลาว, เมียนมาร์


หมากรุก ชิง 3 เหรียญทอง
หมากรุกพม่า (สแตนดาร์ด) บุคคลชาย
 
 
  ไทย (นคร ตรีสอาด)
    อินโดนีเซีย
    ไทย (ไพโรจน์ สุวรรณ์ )


หมากรุกอาเซียน (เดินเร็ว 25 นาที) ทีมชาย
 
 
  ไทย (อวยชัย กองสี, บุญสืบ แซ่เฮง, ดานุภพ สังข์สุวรรณ, วิษุวัติ ธีรภาพไพสิฐ)
    ฟิลิปปินส์
    เมียนมาร์


หมากรุกอาเซียน (เดินเร็ว 25 นาที) ทีมหญิง
 
 
  เมียนมาร์
    อินโดนีเซีย
    ไทย (จันทร์เพ็ญ แช่มทรัพย์, ชิตาภรณ์ ประเทืองสุขพงษ์, ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา, ชนิดา ทวีทรัพย์มั่น)


เทควันโด ชิง 6 เหรียญทอง
รุ่น 54 กก. ชาย
 
 
  ไทย (รามณรงค์ เสวกวิหารี)
    ฟิลิปปินส์
    อินโดนีเซีย, เมียนมาร์

อินโดนีเซีย  ไทย (รามณรงค์ เสวกวิหารี)


รุ่น 46 กก. หญิง
 
 
  เมียนมาร์ 
    ไทย (พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ)
    อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์


รุ่น 73 กก. หญิง
 
 
  กัมพูชา
    อินโดนีเซีย
    บรูไน, ฟิลิปปินส์


รุ่นมากกว่า 73 กก. หญิง
 
 
  ฟิลิปปินส์
    กัมพูชา
    อินโดนีเซีย


รุ่น 87 กก. ชาย
 
 
  เวียดนาม
    กัมพูชา
    เมียนมาร์

เรือประเพณี ชิง 3 เหรียญทอง
20 ฝีพาย ชาย 2,000 ม.

    ไทย 7 นาที 32.275 วินาที
    เมียนมาร์
    อินโดนีเซีย

20 ฝีพาย หญิง 2,000 ม.

    เมียนมาร์ 
    อินโดนีเซีย
    ไทย

20 ฝีพาย ผสม 2,000 ม.

    เมียนมาร์ 
    อินโดนีเซีย
    ไทย

 

ฮอกกี้  ชิง 1 เหรียญทอง

    มาเลเซีย
    สิงคโปร์
    เมียนมาร์

 

---------------------------------------------------------

ผลกีฬาในประเภทอื่นๆ

 

เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
เหรียญทอง สิงคโปร์
เหรียญเงิน เวียดนาม
เหรียญทองแดง ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์

หญิงเดี่ยว
เหรียญทอง สิงคโปร์
เหรียญเงิน สิงคโปร์
เหรียญทองแดง มาเลเซีย, เวียดนาม

เคมโป้ ชิง 7 เหรียญทอง
รุ่น 50-55 กก. ชาย
เหรียญทอง อินโดนีเซีย
เหรียญเงิน ลาว
เหรียญทองแดง เมียนมาร์, เวียดนาม

Men's Kumi Embu (Artistic) Pair Yudansha Yangon
เหรียญทอง อินโดนีเซีย
เหรียญเงิน ติมอร์
เหรียญทองแดง ลาว

รุ่น 45-48 กก. หญิง
เหรียญทอง เวียดนาม
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง เมียนมาร์, ลาว

รุ่น 48-51 กก. หญิง
เหรียญทอง อินโดนีเซีย
เหรียญเงิน เวียดนาม
เหรียญทองแดง กัมพูชา, เมียนมาร์

รุ่น 51-54 กก. หญิง
เหรียญทอง เมียนมาร์
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง เวียดนาม, ลาว

Women's Kumi Embu (Artistic) Pair Yudansha Yangon
เหรียญทอง เวียดนาม
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง เมียนมาร์

Mixed Kumi Embu (Artistic) Pair Yudansha
เหรียญทอง เมียนมาร์
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง ติมอร์

โววีนั่ม
Men's NGU MON QUYEN(FIVE GATES FORM)
เหรียญทอง เมียนมาร์
เหรียญเงิน กัมพูชา
เหรียญทองแดง เวียดนาม

Mixed DA LUYEN VU KHI NU(WEAPON SELF-DEFENCE FOR WOMAN)
เหรียญทอง กัมพูชา
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง เวียดนาม

กระโดดน้ำ ชิง 2 เหรียญทอง
แพล็ตฟอร์ม 10 ม. ชายคู่
เหรียญทอง มาเลเซีย
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง สิงคโปร์

แพล็ตฟอร์ม 10 ม. หญิงคู่
เหรียญทอง มาเลเซีย
เหรียญเงิน เมียนมาร์
เหรียญทองแดง อินโดนีเซีย

เทเบิลเทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง
ชายเดี่ยว
เหรียญทอง สิงคโปร์
เหรียญเงิน เวียดนาม
เหรียญทองแดง ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์

หญิงเดี่ยว
เหรียญทอง สิงคโปร์
เหรียญเงิน สิงคโปร์
เหรียญทองแดง มาเลเซีย, เวียดนาม

โววีนั่ม
Men's NGU MON QUYEN(FIVE GATES FORM)
เหรียญทอง เมียนมาร์
เหรียญเงิน กัมพูชา
เหรียญทองแดง เวียดนาม

Mixed DA LUYEN VU KHI NU(WEAPON SELF-DEFENCE FOR WOMAN)
เหรียญทอง กัมพูชา
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง เวียดนาม - See more at: http://sport.smmonline.net/result/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2-21-12-2556.html#sthash.VetGVvDE.dpuf
โววีนั่ม
Men's NGU MON QUYEN(FIVE GATES FORM)
เหรียญทอง เมียนมาร์
เหรียญเงิน กัมพูชา
เหรียญทองแดง เวียดนาม

Mixed DA LUYEN VU KHI NU(WEAPON SELF-DEFENCE FOR WOMAN)
เหรียญทอง กัมพูชา
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง เวียดนาม - See more at: http://sport.smmonline.net/result/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2-21-12-2556.html#sthash.VetGVvDE.dpuf

 

 

วอลเลย์บอล รอบรองชนะเลิศ
- ประเภททีมหญิง
รอบชิงอันดับ 3
อินโดนีเซีย ชนะ เมียนมาร์ 3-0 เซต 25-12, 25-15, 25-15

- ประเภททีมชาย
รอบชิงอันดับ 3
เวียดนาม ชนะ เมียนมาร์ 3-0 เซต 25-23, 25-18, 27-25
รอบชิงอันดับ 5
ลาว ชนะ มาเลเซีย 3-2 เซต 25-20, 23-25, 24-26, 25-22, 18-16

เซปักตะกร้อ
- ประเภทคู่ ทีมชุดชาย
เหรียญทอง เมียนมาร์
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง บรูไน, กัมพูชา

ฮอกกี้ หญิง ชิง 1 เหรียญทอง
รอบชิงชนะเลิศ
ไทย 1-6 มาเลเซีย
รอบชิงอันดับ 3
สิงคโปร์ 0-1 เมียนมาร์

เหรียญทอง มาเลเซีย
เหรียญเงิน ไทย
เหรียญทองแดง เมียนมาร์

- See more at: http://sport.smmonline.net/result/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2-20-12-2556.html#sthash.m4YsP3eP.dpuf