เรือประเพณีไทยยังไร้ทอง พม่ากวาดเพิ่มอีก3ทอง

เรือประเพณีไทยยังไร้ทอง พม่ากวาดเพิ่มอีก3ทอง
Smm Sport

สนับสนุนเนื้อหา

ทัพเรือยาวประเพณีไทยยังเจาะไข่แดงชิงเหรียญทองจาก พม่าไม่ได้ โดยการแข่งขันวันที่สอง ไทยคว้าได้อีก 4 เหรียญเงิน

การแข่งขันเรือพาย ชิง 4 เหรียญทอง ประเภทเรือยาวประเพณี โดยไทยยังแย่งเหรียญทองจาก “เจ้าภาพ” พม่าไม่ได้

โดยการแข่งขันวันที่สอง แข่งขันระยะ 500 เมตร ไทยได้เพิ่มมาอีก 3 เหรียญเงินจากทีมชาย 10 ฝีพาย ไทย เหรียญเงิน 2.12.993 นาที

เหรียญทอง พม่า 2.11.813 นาที เหรียญทองแดง 2.13.297 นาที / ทีมชาย 20 ฝีพาย ไทย เหรียญเงิน  1.48.096 นาที เหรียญทอง อินโดนีเซีย 1.48.039 นาที เหรียญทองแดง พม่า 1.48.542 นาที / ทีมหญิง 10 ฝีพาย ไทย เหรียญเงิน 2.24.406 นาที เหรียญทอง พม่า 2.23.396 นาที เหรียญทองแดง อินโดนีเซีย 2.24.436 นาที

นอกจากนั้นไทยยังได้ 1 เหรียญทองแดงจากทีมหญิง 20 ฝีพาย เวลา 2.02.581 เหรียญทอง พม่า 1.59.635 นาที เหรียญเงิน 2.01.368 นาที ส่งผลให้ตอนนี้พม่าเก็บไปแล้ว 9 เหรียญทอง จาก 10 รายการ ส่วนไทยได้ 8 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง