เยาวชนคึกแห่ร่วมสสส.สปอร์ตซัมเมอร์แคมป์รุ่น2

เยาวชนคึกแห่ร่วมสสส.สปอร์ตซัมเมอร์แคมป์รุ่น2

เยาวชนคึกแห่ร่วมสสส.สปอร์ตซัมเมอร์แคมป์รุ่น2
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เยาวชนสุดคึก แห่ร่วมลงสมัครกิจกรรมช่วงปิดเทอม 'สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2014' รุ่นที่ 2 ที่ จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานกำกับทิศแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และพันเอก วีระพันธ์ สมัครการ รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ทำพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 "สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2014" รุ่นที่ 2 หลักสูตรผู้นำเยาวชน อายุ 13–15 ปี เรียนรู้ทักษะกีฬาว่ายน้ำ, ฟุตบอลการป้องกันตัว, เสริมสร้างสุขภาพ และภาวะผู้นำ ณ ค่ายทองฑีฆายุ อาคารศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครปฐม โดยมีเยาวชนตอบรับเข้าร่วมกันอย่างล้นหลาม ซึ่งจะอบรมไปจนถึงวันที่ 2 พ.ค.นี้ 

สำหรับค่ายผู้นำด้านกีฬา สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ เป็นค่ายต้นแบบการปลูกจิตสำนึกรักการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และและใส่ใจสุขภาพ ที่ดำเนินงานเพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง และตลอดมา และกำลังก้าวขึ้นสู่ระดับการต่อยอดโครงการจากความสำเร็จในแผนการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกรักดูแลสุขภาพของตัวเอง และพัฒนาคุณภาพทั้งทางร่างกาย, จิตใจ, สังคมแวดล้อม ให้แข็งแรงมีคุณภาพที่ดี อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในช่องทางการสร้างเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย โดยเริ่มจากการสร้างกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ความรู้ แนวทาง ตลอดจนการได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการปรับทัศนคติ สร้างจิตสาธารณะ ฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักทำงานอย่างเป็นระบบ วางแผน เรียนรู้แก้ไขปัญหา แล้วบอกต่อคนใกล้ชิดอย่างคนในครอบครัว และเพื่อน จนสามารถขยายผลสู่ชุมชนและสังคมได้ในที่สุด 

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ยังจะมีหลักสูตรหลักสูตรผู้นำชุมชน เรียนรู้การบริหารจัดการกิจกรรมในชุมชน, การสร้างแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬาและสุขภาพเพื่อมวลชนการสร้างสุขภาวะชุมชน, กีฬาประยุกต์กับวิถีชุมชน ฯลฯ ผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปี ขึ้นไป รับจำนวน 40 คนจะอบรม 29 เม.ย.- 2 พ.ค.57 ณ ค่ายทองฑีฆายุ อาคารแหล่งชุมนุมนายทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครปฐม ที่จะเป็นเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสุดท้ายของปีนี้ เช่นกัน


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook