คนโคราชแห่ร่วมสสส.สปอร์ต์ลีดเดอร์ซัมเมอร์

คนโคราชแห่ร่วมสสส.สปอร์ต์ลีดเดอร์ซัมเมอร์

คนโคราชแห่ร่วมสสส.สปอร์ต์ลีดเดอร์ซัมเมอร์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คนโคราช แห่ร่วม 'สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2014' รุ่นที่ 1 เรียนรู้ทักษะกีฬาว่ายน้ำ, ฟุตบอล, การป้องกันตัว, เสริมสร้างสุขภาพ

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานกำกับทิศแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 "สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2014" รุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้นำเยาวชน อายุ 13–15 ปี เรียนรู้ทักษะกีฬาว่ายน้ำ, ฟุตบอล, การป้องกันตัว, เสริมสร้างสุขภาพ และภาวะผู้นำ ณ อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา โดยมีเยาวชนตอบรับเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก สำหรับการอบรมจะมีไปจนถึงวันที่ 25 เม.ย.นี้

สำหรับค่ายผู้นำด้านกีฬา สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ เป็นค่ายต้นแบบการปลูกจิตสำนึกรักการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และและใส่ใจสุขภาพ ที่ดำเนินงานเพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกรักดูแลสุขภาพของตัวเอง และพัฒนาคุณภาพทั้งทางร่างกาย, จิตใจ, สังคมแวดล้อม ให้แข็งแรงมีคุณภาพที่ดี อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในช่องทางการสร้างเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย โดยเริ่มจากการสร้างกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ความรู้ แนวทาง ตลอดจนการได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการปรับทัศนคติสร้างจิตสาธารณะ ฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักทำงานอย่างเป็นระบบ วางแผน เรียนรู้แก้ไขปัญหา แล้วบอกต่อคนใกล้ชิดอย่างคนในครอบครัว และเพื่อน จนสามารถขยายผลสู่ชุมชนและสังคมได้ในที่สุด 

ทั้งนี้กิจกรรม หลักสูตรผู้นำเยาวชน ดังกล่าว กำลังเปิดรับในรุ่นที่ 2 รับสมัครวันนี้ – 28 เม.ย. อบรม 28 เม.ย.-2 พ.ค. รับสมัครเพียง 100 คนรวมทั้งหลักสูตรผู้นำชุมชนเรียนรู้การบริหารจัดการกิจกรรมในชุมชน, การสร้างแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬาและสุขภาพเพื่อมวลชน, การสร้างสุขภาวะชุมชน, กีฬาประยุกต์กับวิถีชุมชน ฯลฯ ผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปี ขึ้นไป รับจำนวน 40 คน  อบรม 29 เม.ย.- 2 พ.ค.57 โดยทั้งสองหลักสูตรจะมีขึ้น ที่ค่ายทองฑีฆายุ อาคารแหล่งชุมนุมนายทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครปฐม ที่จะเป็นการจัดสถานที่สุดท้าย


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook