ประมวลภาพ ฉัตร์ชัย ต้อนนักชกตุรกี 24-10 คะแนน

ประมวลภาพ ฉัตร์ชัย ต้อนนักชกตุรกี 24-10 คะแนน