ส.แบดฯ ยุคคุณหญิงปัทมา จดทะเบียนแล้ว

ส.แบดฯ ยุคคุณหญิงปัทมา จดทะเบียนแล้ว

ส.แบดฯ ยุคคุณหญิงปัทมา จดทะเบียนแล้ว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ คนใหม่ ดำเนินการจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ กับกรมการปกครอง เรียบร้อยแล้ว

ภายหลังจากที่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนใหม่ เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดได้จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมฯ ทั้งชุดในวันนี้ (11 ก.ย. 2556) โดย นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง เป็นนายทะเบียน

สำหรับ คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ประกอบด้วย ประธานคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฯพณฯ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี, คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายวิรัช ชินวินิจกุล รองประธานศาลฎีกา และอดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ, พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการทหารบก, พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และ นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ มีดังนี้ อุปนายกสมาคมฯ 4 คน นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ, นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์, นายฐากร ตัณฑสิทธิ์, พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ, เลขาธิการ นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์, กรรมการ-เหรัญญิก นายณปภัช ประไพตระกูล, กรรมการ-นายทะเบียน นายทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์,กรรมการ-ปฏิคม นางบุญเรือน อุตมัง, กรรมการ-ประชาสัมพันธ์ ดร.วิชญะ เครืองาม และกรรการอีก 9 คน ประกอบด้วย นายเฉลิมชัย บุญรักษ์, พ.อ.ชินกานต์ โฆวินทะ, นางณหทัย ศรประชุม, นายเทศนา พันธ์วิศวาส, นายปรเมศร์ ไกรฤกษ์, รศ.ดร.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล, นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร, นายสมบัติ ตั้งธนไพบูลย์ และ นายสมพล คูเกษมกิจ


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook