ม.อ.ภูเก็ต พร้อมเป็นเจ้าภาพ "ANNUAL THAILAND - MALAYSIA VARSITY GAMES 2013"

ม.อ.ภูเก็ต พร้อมเป็นเจ้าภาพ "ANNUAL THAILAND - MALAYSIA VARSITY GAMES 2013"

ม.อ.ภูเก็ต พร้อมเป็นเจ้าภาพ "ANNUAL THAILAND - MALAYSIA VARSITY GAMES 2013"
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย "ANNUAL THAILAND - MALAYSIA VARSITY GAMES 2013" ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2556

ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการใน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการดีวิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 18 กันยายน 2556 และพิธีปิดในวันที่ 22 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อาจารย์เจริญ พรหมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ประธานฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ประเทศไทย-ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 6 เปิดเผยว่า

การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ไทย-มาเลเซีย จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่ 6 เพื่อเป็นกิจกรรมสื่อกลางให้นักกีฬาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยมีประสบการณ์ด้านการกีฬาที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ, ให้เกิดความสามัคคีระหว่างนิสิตนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยกับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย และให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกันของทั้งสองประเทศ

ซึ่งความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และพิธีเปิดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 21 กันยายยน 2556 โดยมีนักกีฬากว่า 400 คน เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ส่วนความพร้อมของสนามการแข่งขันนั้นได้เตรียมพร้อมโดยกีฬากอล์ฟจะแข่งขันที่ Loch palm golf club และ Red mountain golf club , กีฬาโบลิ่ง จะแข่งขันที่ Big C supercenter ส่วนกีฬาฟุตบอล, เปตอง และ วอลเลย์บอล จะแข่งขันที่ศูนย์กีฬาสะพานหินทั้ง 3 ประเภท

อาจารย์เจริญ พรหมฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันกีฬาดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนหลายฝ่าย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้งบการสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ในการแข่งขันครั้งนี้

"ผมในฐานะประธานฝ่านดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ประเทศไทย-ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 6 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการจัดแข่งขันครั้งนี้และหวังว่าได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันและได้อะไรที่ดีๆ กลับไปบอกต่อเพื่อชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุดขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับทัพนักกีฬาประเทศมาเลเซีย และเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันต่อไป"

รองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 6

เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 6 โดยการสนับสนุนของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 - 22 กันยายน 2556

โดยพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวจะมีขึ้นที่ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และพิธีปิดในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ความพร้อมในการจัดการแข่งขันคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ได้มีการประชุมเพื่อจัดเตรียมงานและแผนการปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็น 7 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายพิธีการต้อนรับ การแสดงและทัศนศึกษา ฝ่ายดำเนินงานและจัดการแข่งขัน ฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดการประชุมและประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ฝ่ายการเงินและพัสดุ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวต่อว่า การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 6 จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศ พร้อมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านอื่นๆต่อไปในอนาคต

"ผมรู้สึกยินดีที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้ ผมจะเป็นเจ้าภาพจัดเตรียมงานให้สมบูรณ์แบบและพร้อมที่สุด เพื่อชื่อเสียงในนามจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทยต่อไป"

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook