โพลชี้คนกรุงเชียร์สเปนซิวแชมป์ยูโร 2012

โพลชี้คนกรุงเชียร์สเปนซิวแชมป์ยูโร 2012

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง  “แชมป์ ฟุตบอล ยูโร 2012”

สำรวจระหว่างวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2555 โดยสำรวจจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,235 หน่วยตัวอย่าง  ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้ คนกรุงเทพเชียร์สเปนเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือทีมชาติเยอรมันและอังกฤษ ตามลำดับ