โปรแกรมมวยไทยวันที่ 1 มิถุนายน 2556

โปรแกรมมวยไทยวันที่ 1 มิถุนายน 2556
มวยไทย 2000

สนับสนุนเนื้อหา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกจ้าวมวยไทย
วัน เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
เวทีมวย สยาม อ้อมน้อย
เวลา 12.15น.
คู่คู่แข่งขันพิกัดสอบชั่งลดหมายเหตุ
1 ธนูเพชร ส.จ.ต้อยแปดริ้ว 118 - - - -
ตระกูลก้อง ส.กิจรุ่งโรจน์ - - - -
2 เจ้าสัวน้อย เพชรสุภาพรรณ 130 - - - -
รุ่งแสงตะวัน ศิษย์ อ.บุญชอบ - - - -
3 แสนสะท้าน ส.สุรเดช 138 - - - -
มานะศักดิ์ ศิษย์นิวัฒน์ - - - -
4 เพชรวินิจ ส.กิตติชัย 114 - - - -
รักเกียรติ ต.หลักสอง - - - -
ศึกมวยดีวิถีไทย
วัน เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
เวทีมวย อิมพีเรียล ลาดพร้าว
เวลา 14.00น.
คู่คู่แข่งขันพิกัดสอบชั่งลดหมายเหตุ
1 โชคชัย เพชรประชา 124 - - - -
เดชฤทธิ์ ศ.เพ็ญประภา - - - -
2 ลูกทอย เอฟ.เอ.กรุ๊ป 104 - - - -
เลิศศิลป์ เพชรนงนุช - - - -
3 โก๊ะตี๋ เพชรยินดีอะคาเดมี่ 115 - - - -
ยอดขุนศึก ส.สุชาติ - - - -
4 เพชรนาคิน ตี๋เมืองเลย 105 - - - -
เพชรอุทัย อ.บุญช่วย - - - -
ศึกมวยไทยลุมพินีทีจีเอ็น
วัน เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
เวทีมวย ลุมพินี
เวลา 16.00น.
คู่คู่แข่งขันพิกัดสอบชั่งลดหมายเหตุ
1 รักสยาม เกียรติประภัสร์ 106 - - - -
สิงห์ทอง เจตน์ศักดา - - - -
2 น้ำเต้าทอง ส.บุญเยี่ยม 118 - - - -
ราศีสิงห์ ว.วิวัฒนานนท์ - - - -
3 แสนสนั่นชัย ศิษย์ อ.บุญชอบ 111 - - - -
สรรเพชร ก.เวหล - - - -
4 จำปาทอง ส.สมบูรณ์ 111 - - - -
ยอดเพชร ดาบแป๋งนครบาล - - - -
ศึกมวยดีลุมพินีทีสปอร์ต
วัน เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
เวทีมวย ลุมพินี
เวลา 20.30น.
คู่คู่แข่งขันพิกัดสอบชั่งลดหมายเหตุ
1 องค์ดำ ศิษย์จ่าต้อย 112 - - - -
หาญศึกเล็ก ส.ข.พีระ - - - -
2 ดวงสมพงษ์ เมืองหมี่ขิด 125 - - - -
ปีเตอร์น้อย เกียรติพรสิงห์ - - - -
3 เพชรชุมพร เกียรติบัณฑิตยิมส์ 121 - - - -
ยอดขุนพล ศิษย์จ่าต้อย - - - -
4 นนทชัย ส.กาญจนา 107 - - - -
ขวัญอุบล ศิษย์จ่าต้อย - - - -
5 เพชรเชียงยืน ลูก ค.ป. 106 - - - -
พนมรุ้งเล็ก สุรเกรียงไกร - - - -
ศึกมวยไทยลุมพินีเกริกไกร
วัน เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
เวทีมวย ลุมพินี
เวลา 23.00น.
คู่คู่แข่งขันพิกัดสอบชั่งลดหมายเหตุ
1 ฟ้าเพชร ศิริมงคลยิม 136 - - - -
เพชรขวัญใจ ศิษย์ อ. - - - -
2 จงชนะ แฟร์เท็กซ์ 130 - - - -
แสงเพชร โฮมเคทอง - - - -
พีระพงษ์ ธีระเดชพงษ์ ศึกมวยไทยลุมพินี
เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 16.00น.
สนามมวยเวที ลุมพินี
ผู้จัด  พีระพงษ์ ธีระเดชพงษ์
2000 / 400 / 200
คู่ชื่อนักมวย - ค่ายมวยพิกัดสอบชั่งได้ลดเหลือหมายเหตุ
1 รักสยาม เกียรติประภัสร์ 106 - - - - -
สิงห์ทอง เจตน์ศักดา - - - -
2 น้ำเต้าทอง ส.บุญเยี่ยม 118 - - - - -
ราศีสิงห์ ว.วิวัฒนานนท์ - - - -
3 แสนสนั่นชัย ศิษย์ อ.บุญชอบ 111 - - - - -
สรรเพชร ก.เวหล - - - -
4
(คู่เอก)
จำปาทอง ส.สมบูรณ์ 111 - - - - -
ยอดเพชร ดาบแป๋งนครบาล - - - -
5 สิงห์เงิน เจตน์ศักดา 105 - - - - -
ขุนศึก ศิษย์แก้วประพล - - - -
6 พยัคฆ์เล็ก ส.สมบูรณ์ 118 - - - - -
ภูผา ผ.อ.สมภพ - - - -
7
(คู่เอก)
เทวฤทธิ์น้อย ต.ชูชีพ 100 - - - - -
ศรศิลป์ ลูกหนองยายเทียม - - - -
8 โชคดี ส.ธนาเพชร 142 - - - - -
คราว อีมิเน้นท์แอร์(อังกฤษ) - - - -
9 นรสิงห์ ต.ชูชีพ 100 - - - - -
ไซง่อน ส.ดำเนิน - - - -
วิรัตน์ วชิรรัตนวงศ์ ศึกมวยไทยลุมพินีเกริกไกร
เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 20.30น.
สนามมวยเวที ลุมพินี
ผู้จัด  วิรัตน์ วชิรรัตนวงศ์
2000 / 400 / 200
คู่ชื่อนักมวย - ค่ายมวยพิกัดสอบชั่งได้ลดเหลือหมายเหตุ
1 ประสิทธิภาพ ส.กาญจนา 100 - - - - -
จี้เพชร ส.วิเศษกิจ - - - -
2 แก่นเพชร ส.ณรงค์ชัย 102 - - - - -
สามเค ส.ศักดา - - - -
3 องค์ดำ ศิษย์จ่าต้อย 112 - - - - -
หาญศึกเล็ก ส.ข.พีระ - - - -
4 ดวงสมพงษ์ เมืองหมี่ขิด 125 - - - - -
ปีเตอร์น้อย เกียรติพรสิงห์ - - - -
5 เพชรชุมพร เกียรติบัณฑิตยิมส์ 121 - - - - -
ยอดขุนพล ศิษย์จ่าต้อย - - - -
6 นนทชัย ส.กาญจนา 107 - - - - -
ขวัญอุบล ศิษย์จ่าต้อย - - - -
7 เพชรเชียงยืน ลูก ค.ป. 106 - - - - -
พนมรุ้งเล็ก สุรเกรียงไกร - - - -
8
(คู่เอก)
ฟ้าเพชร ศิริมงคลยิม 136 - - - - -
เพชรขวัญใจ ศิษย์ อ. - - - -
9 จงชนะ แฟร์เท็กซ์ 130 - - - - -
แสงเพชร โฮมเคทอง - - - -
10 เพชรวศิลป์ ศิษย์ราชศักดิ์ 107 - - - - -
เพชรนคร ส.วิเศษกิจ - - - -

น้ำหนักที่ไม่ระบุหน่วย มีหน่วยเป็น ปอนด์ (pound)

ข้อมูลการชั่งน้ำหนักจะอัพเดตประมาณ 09.30น. ของวันแข่งขัน

โปรแกรมการแข่งขันจะอัพเดตทุกวันพุธในแต่ละสัปดาห์