6สมาคมกีฬาสรุปงบช่วยซีเกมส์พม่ากว่า31ล.

6สมาคมกีฬาสรุปงบช่วยซีเกมส์พม่ากว่า31ล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความช่วยเหลือพม่าในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 วันที่ 11-20 ธ.ค.นี้ ว่า หลังจากคณะกรรมการโอลิมปิกได้หารือร่วมกับ 6 สมาคมกีฬา ได้แก่ มวยสากลสมัครเล่น, ฟุตซอล, จักรยาน, ตะกร้อ, เทนนิส และ วอลเลย์บอล รวมทั้งผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกรมพลศึกษา โดยแต่ละหน่วยงานได้สรุปรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว  สำหรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ แยกได้ดังต่อไปนี้ ตะกร้อ 8,270,180 บาท, จักรยาน 5,587,600 บาท, มวยสากลฯ 7,006,372 บาท, วอลเลย์บอล 7,455,000 บาท, ฟุตบอล 2,815,250 บาท, เทนนิส 433,500 บาท เป็นเงิน 31,567,902 บาท และเครื่องออกกำลังกาย 4 เครื่อง 18,513,600 บาท รวม 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 50,081,502 บาท นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการสนับสนุนด้านอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ คอมพิวเตอร์, ปริ้นท์เตอร์, เครื่องเอ็กซเรย์, ไฟจราจรรักษาความปลอดภัย, เครื่องสแกน ตลอดจนถึงเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการโอลิมปิกไทยได้ประสานกับ กกท. เพื่อเสนอของบประมาณกลางของรัฐบาลในการสนับสนุนพม่า เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 โดยได้แจ้งไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป