ปธ.เชียร์ไทยขอลงชิงนายกสมาคมฟุตบอล

ปธ.เชียร์ไทยขอลงชิงนายกสมาคมฟุตบอล

ปธ.เชียร์ไทยขอลงชิงนายกสมาคมฟุตบอล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายพินิจ งามพริ้ง ประธานชมรมเชียร์ไทยพาวเวอร์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวแผนงาน “เดอะ เท็น เยียร์ แพลน แผนฟื้นฟูฟุตบอลแห่งชาติ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2565” เพื่อนำเสนอแนวความคิดการพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างครบถ้วนทุกมิติ และนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นความเป็นผู้นำฟุตบอลในภูมิภาคเอเชียเป็นที่ภาคภูมิใจของแฟนบอลไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการลงสมัครเพื่อแข่งขันเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งกันในปีหน้า ภายใต้การรณรงค์ “ชีวิตใหม่ ฟุตบอลไทย” เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ ห้องจามจุรี 2 ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสนายพินิจ กล่าวว่า ในฐานะที่ผมได้ก่อตั้งชมรมเชียร์ไทยพาวเวอร์ ตั้งแต่ปี 2543 เป็นเจ้าของสโลแกน “บอลนอกแค่สะใจ แต่บอลไทยอยู่ในสายเลือด” ที่เน้นกระตุ้นให้คนไทยหันมาให้ความสนใจในฟุตบอลไทยมากขึ้น ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาวงการฟุตบอลอย่างมีหลักวิชาโดยใช้แผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ จึงได้ช่วยกันจัดทำร่างแผนฟื้นฟูฟุตบอลแห่งชาติ ที่มีกลยุทธ์ 4 ด้าน ได้แก่ 1. บริหารและความโปร่งใส 2. พัฒนาเทคนิคและวางรากฐาน 3. คุณภาพและเป้าหมายการแข่งขัน และ 4. การตลาดและศรัทธามหาชน ทั้งนี้ ครอบคลุมระเวลาการพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2565 โดยการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงฟื้นฟูศรัทธา (พ.ศ. 2556-2557) ช่วงสร้างความร่วมมือ (พ.ศ. 2558-2560) และช่วงกระตุ้นและรักษาความต่อเนื่องในการพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นชาติแนวหน้าฟุตบอลของเอเชีย"การพัฒนาฟุตบอลไทยต้องทำสิ่งต่างๆ มากมาย ส่วนสำคัญที่สุด คือ ศรัทธาของแฟนฟุตบอล เชื่อว่า หากคนทำงานมีคุณสมบัติ 3 ประการ ได้แก่ ความโปร่งใส ความตั้งใจ และความรับผิดชอบ ก็จะสามารถทำให้คนมีศรัทธาและสามารถทำงานลุล่วงได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ เมื่อมีความศรัทธาในการบริหารงาน เราสามารถทำเป็นเครือข่ายแฟนฟุตบอลไทยเพื่อช่วยกันสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ที่เป็นองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน”
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook