กทม.คัด60นักเตะยช.ต่อยอดเล่นบอลขั้นสูง

กทม.คัด60นักเตะยช.ต่อยอดเล่นบอลขั้นสูง

กทม.คัด60นักเตะยช.ต่อยอดเล่นบอลขั้นสูง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปิดโครงการสถาบันสอนฟุตบอลกรุงเทพมหานครขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด)  ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สโมสรฟุตบอลบางกอกเอฟซี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลให้เด็กและเยาวชนอย่างถูกวิธี สร้างความรัก ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยมีเยาวชนชาย-หญิง อายุ 7-18 ปี สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 800 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ครั้งๆ ละ 400 คน โดยครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในวันที่ 9,10,16,17,24,25 มิ.ย. 55 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมในวันที่ 30 มิ.ย., 1,7,8,14,15 ก.ค. 55 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด)ทั้งนี้ สโมสรฟุตบอลบางกอกเอฟซี ได้ส่งผู้ฝึกสอนนำโดย อาจารย์ทองสุข สัมปหังสิต และนักฟุตบอลระดับอาชีพ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง แนะทักษะเสริมเทคนิคการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธี รวมทั้งพัฒนาการเล่นสู่นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติ ซึ่งจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกเยาวชนที่มีทักษะและความสามารถในการเล่นฟุตบอลยอดเยี่ยม จำนวน 60 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสถาบันสอนฟุตบอลกรุงเทพมหานครขั้นก้าวหน้า และพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งทำการคัดเลือกเยาวชน จำนวน 23 คน เพื่อเป็นนักฟุตบอลของสถาบันสอนฟุตบอลกรุงเทพมหานครต่อไป