ยะลา จัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี

ยะลา จัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี

ยะลา จัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ที่วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3  ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้เด็กทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวันสำคัญ คือ วันวิสาขบูชา โดยให้เด็กได้ฟังธรรม และกิจกรรมเวียนเทียน เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาพุทธ นอกจากนี้แล้ว ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ  ต่างยังคงพากันนุ่งขาวห่มขาว มาร่วมเวียนเทียน และร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเย็น เนื่องในวันวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งในปีนี้ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ได้เชิญชวนพี่น้องชาวไทยพุทธ มาร่วมงานการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี ในวันที่ 4 มิ.ย.55 นี้ โดยจะเริ่มตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ไปจนถึง 19.00 น. โดยจะมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 1,000 คน เพื่อร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันดังกล่าว