ตากประสบภัยแล้งลุกลามแปลงกุหลาบเดี้ยง

ตากประสบภัยแล้งลุกลามแปลงกุหลาบเดี้ยง

ตากประสบภัยแล้งลุกลามแปลงกุหลาบเดี้ยง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

 สถานการณ์ภัยแล้งลุกลามพื้นที่เกษตรกรรมซีกตะวันตกของจังหวัดตากแล้ว  เนื่องจาก มีพื้นที่แล้งซ้ำซากหลายอำเภอ แม้จะมีเขื่อนภูมิพลตั้งอยู่ แต่ระบบชลประทานยังไปไม่ทั่วถึง ซึ่งประกอบด้วย อ.อุ้มผาง  อ.พบพระ และ อ.แม่สอด ที่แต่เดิมจะมีน้ำจากภูเขาไหลลงมาทั่วทุกพื้นที่ แต่มาปีนี้เริ่มส่อเค้าแล้งหนัก โดยเฉพาะ อ.พบพระ ที่มีการทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ขณะนี้ สวนกุหลาบ ที่สร้างเงินเข้าพื้นที่ปีละหลายสิบล้านบาท กำลังประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ สวนกุหลาบที่กำลังออกดอกในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ขณะนี้ถูกปล่อยทิ้งแห้งตาย เพราะขาดแหล่งน้ำ ส่งผลให้เจ้าของสวนกุหลาบหลายราย ต้องรื้อทิ้งแปลงปลูกกุหลาบหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย อาทิ ดอกดาวเรือง บางส่วนที่ยังพออยู่ได้เพราะมีแหล่งกักเก็บน้ำก็ต้องเปลี่ยนพันธุ์กุหลาบปกติ มาใช้กิ่งตอนกุหลาบป่า เพื่อให้ทนต่อโรคและทนต่อความแห้งแล้งได้ดีกว่า เกษตรกรหลายรายบอกว่า ปีนี้น้ำน้อยในรอบหลายสิบปีที่ไม่เคยประสบมาก่อนนอกจากนี้ สวนกล้วยไข่ส่งออกที่ย้ายฐานการผลิตจาก อ.สามเงา เพราะประสบภัยน้ำท่วมทุกปี มาอยู่ที่ อ.พบพระ เพราะอากาศและแหล่งน้ำดี ขณะนี้ เกษตรกรหลายรายเช่นกันที่ต้องรื้อทิ้ง เพราะน้ำเริ่มขาดแคลนเปลี่ยนแปลงปลูกจากกล้วยไข่ หันมาปลูกมันสำปะหลังแทน เพราะใช้น้ำน้อยกันแล้ว ในขณะที่ จ.ตาก ได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งทั้งหมดแล้ว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook