พิจิตร เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน

พิจิตร เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


      นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 12 อำเภอของ จังหวัดพิจิตร ให้ประชาวสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวและสถานีวิทยุชุมชน ว่า ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 23 - 24 มี.ค. 2555 พื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือตอนบน ซึ่งรวมพื้นที่ จังหวัดพิจิตรด้วย จะเกิดพายุฤดูร้อน ที่อาจจะส่งผลให้เกิดฝนตก ฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า และลมพัดกระโชกแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บ้านเรือนราษฎรรวมถึงไม้ยืนต้นล้มทับบ้านเรือนพังเสียหายได้ ดังนั้นในช่วงดังกล่าวจึงขอประกาศเตือนให้ชาวบ้านและเกษตรกร เตรียมความพร้อมหากเกิดพายุฤดูร้อน นอกจากนี้ ยังขอให้ทุกองค์กรให้เตรียมความ พร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ที่พร้อมจะใช้ในการกู้ภัยหากเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2555 ดังกล่าว