กมธ.กีฬาวุฒิสภานำร่องโครงการยังเรฟเฟอรี

กมธ.กีฬาวุฒิสภานำร่องโครงการยังเรฟเฟอรี

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook


ที่ห้องประชุม 309 อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ที่มี นางนฤมล ศิริวัฒน์ เป็นประธาน ได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาสรุปร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ... ตามข้อบังคับฯ ข้อ 139 โดยเชิญตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าชี้แจงเพื่อเตรียมการจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภา โดยในส่วนของมาตรา 3 (บทนิยาม) และมาตรา 9 ที่มีการตั้งข้อสังเกตไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา กมธ. มีมติ มาตรา 3 ความหมายของนักกีฬาให้เพิ่มเติมคำว่าในนามประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้ที่ซึ่งเป็นสมาชิก หรือ ขึ้นทะเบียนกับสมาคม และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามของสมาคมกีฬา หรือในนามประเทศไทย หรือเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมกีฬาให้การรับรอง ขณะที่มาตรา 9 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ซึ่งมี 6 ข้อ โดย กมธ. มีมติเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ข้อและให้ไปอยู่ในข้อ 2 ว่าด้วยการให้อำนาจคณะกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้ง ทั้งนี้ การเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการปิดช่องโหว่ในกรณีที่มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ตามที่ นายประศาสน์ชัย ตัณฑพานิช ที่ปรึกษาฯ ได้เสนอให้มีพิจารณาอย่างรอบครอบด้าน นางนฤมล กล่าวว่า นอกจากการพิจารณาสรุปร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว กมธ. ได้มอบงบจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนทีมฮอกกี้นราธิวาส กับ ชัยภูมิ ตามยุทธศาสตร์การสร้างกีฬา โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่าง นราธิวาส ที่ กมธ. มองเห็นว่า ถ้าส่งเสริมร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) การพัฒนาจะยกระดับขึ้น และ กมธ. ก็จะลงพื้นที่สำรวจสนาม จ.นราธิวาส ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook