กมธ.กีฬาวุฒิสภาถกเครียดพรบ.สารต้องห้าม

กมธ.กีฬาวุฒิสภาถกเครียดพรบ.สารต้องห้าม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook


ห้องประชุม 309 อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ที่มี นางนฤมล ศิริวัฒน์ เป็นประธาน ได้พิจารณาสรุปร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551 ข้อ 136 โดยที่ประชุมได้หยิบหยกมาตราต่างๆ ขึ้นมาพิจารณา โดยเฉพาะมาตรา 18 ที่ว่าด้วยให้จัดตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นหน่วยงานในการกีฬาแห่งประเทศไทยด้าน นางนฤมล เผยว่า ร่าง พ.ร.บ.สารต้องห้าม เป็นเรื่องที่เรากำลังพิจารณาในรายละเอียดในมาตรา ว่ามีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องตรากฎหมายนี้อย่างไร เพราะว่าขณะนี้เราวิจารณ์ไปถึงเรื่องคำยามที่มองว่ายังปัญหาอยู่ในมาตรา 3 แม้กระทั่งคำว่าการแข่งขันหรือการขึ้นทะเบียนของนักกีฬาไว้กับสมาคม อีกทั้งจะเห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการ ก็ยังจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องของคุณสมบัติด้วย ขณะที่ในเรื่องของการจัดตั้งสำนักงานเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ นางนฤมล กล่าวว่า มีประเด็นคำถามว่าเป็นการแฝงมาเพื่อให้มีการจัดตั้งสำนักงานหรือไม่ เพราะปัจจุบันก็มีการดำเนินการในด้านนี้อยู่แล้ว หรือว่าเป็นการขาด พ.ร.บ. ที่จะมีบทบังคับ ซึ่งก็ต้องดูกันว่าความสุจริตในการเสนอให้มีการตรา พ.ร.บ.นี้ มีมากน้อยเพียงใด ทำไมไม่ขอให้มีการแก้ใน พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้มีสำนักงานขึ้นมา โดยกล่าวอีกว่า สมาชิกหลายคนก็มีความเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการมีการตั้งแต่รัฐมนตรีเป็นประธาน มีองค์ประกอบของปลัดและข้าราชประจำต่างๆ หลายส่วน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งความจริงแล้วทำให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ โดยการแก้ไข พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2528

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook