ฟุตบอลกูรู วันที่ 27-6-10 (2/3)

ฟุตบอลกูรู วันที่ 27-6-10 (2/3)

มาร์ค สุรเดช และ ต.โต้ง อิสรพงษ์ ผลมั่ง วิเคราะห์เจาะลึก (เยอรมัน - อังกฤษ)