ฟุตบอลกูรู วันที่ 23-6-10 (1/3)

ฟุตบอลกูรู วันที่ 23-6-10 (1/3)

มาร์ค สุรเดช และ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน วิเคราะห์เจาะลึก (สโลวีเนีย - อังกฤษ)