Beauty On The Ball

เมื่อศึกฟุตบอลโลก ใช้ว่าจะมีแต่ผู้ชายกับ ลูกฟุตบอล แตามันยังมีความน่ารักของแฟนบอลสาวๆ รวมอยู่ด้วย ไม่เชื่อไปพิสูจน์เลย

 

"Copyright AFP, [2010]."