รวมมิตรแตรวูวูเซล่า

แตรวูวูเซลา นี่คือวัฒนธรรมพื้นเมืองเพียงอย่างเดียวที่เป็นสิทธิของคนท้องถิ่น ทว่าเสียงแตรของชนพื้นเมืองนี้ เป็นที่น่าปวดเศียรเวียนเกล้า อย่างยิ่ง แต่ถึงอย่างไร เวลานี้มันกลับได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้ว

 

"Copyright AFP, [2010]."