World Is Football

เมื่อทั่วทั้งโลก กำลังหายใจเข้าหายใจออกเป็น ศึกฟุตบอลโลก 2010 ภาพเหล่านี้จึงเกิดขึ้น ทั่วทุกประเทศ

 

"Copyright AFP, [2010]."