รวมโปสเตอร์ฟุตบอลโลก

นี่คือโปสเตอร์ประตจำการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก ตั้งแต่ปี 1966 จนถึงปี 2010

 

"Copyright AFP, [2010]."