ระเบิดศึกลูกหนังหวดกลางสยามพารากอน

ระเบิดศึกลูกหนังหวดกลางสยามพารากอน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ระเบิดศึกลูกหนังหวดกลางสยามพารากอน

 

 

 

ฟุตบอล Duo Soccer สุดยอดความมันส์และความคิดสร้างสรรค์ตรียมกระหึ่มเต็มพิกัด คู่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมทุนการศึกษา เปิดศึกดวลเชิงกลางห้างสยามพารากอน โดยรับในรุ่น 15 ปี 18 ปี และรุ่นทีมชายทั่วไป

ตามที่ บริษัท ชู๊ตอิท จำกัด ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กรมพละ และ การกีฬาแห่งประเทศไทย จับมือกันจัดมหกรรมการศึกษา กีฬาและศิลปะการแสดง (Sport Education Art Future Expo) "SEA Future Expo 2011" ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2554 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน นั้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนแสดงออกถึงความสามารถ พัฒนาศักยภาพในการเล่นกีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดฟุตบอล Duo Soccer ชนะเลิศถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมทุนการศึกษาขึ้นมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการแข่งขัน
1.ประเภททีมชายอายุไม่เกิน 15 ปี (ต้องไม่เกิดก่อน 1 มกราคม 2539)
2.ประเภททีมชายอายุไม่เกิน 18 ปี (ต้องไม่เกิดก่อน 1 มกราคม 2536)
3.ประเภททีมชายทั่วไป

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน หรือสูจิบัตร หรือบัตรประชาชนตัวจริง หรือ ร.บ.5 หรือใบรับรองการศึกษาพร้อมรูปถ่ายฉบับจริงประทับตราสถาบันการศึกษาและเซ็นต์โดยผู้มีอำนาจลงนาม
3.ค่าธรรมเนียมการสมัครทีมละ 200 บาท โดยทีมที่ส่งเข้าแข่งขันทุกทีมจะได้รับเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ จากฝ่ายจัดการแข่งขัน

สามารถโอนเงินมายังบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 463- 1 - 01459 - 4 เมื่อท่านโอนเงินดังกล่าวแล้วกรุณา Fax สำเนาใบโอนโดยระบุชื่อทีม รุ่นที่สมัคร ชื่อผู้ส่งและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้มายังหมายเลข
02 - 5801830-1 ต่อ 107

วัน-เวลา-สถานที่ รับสมัคร,ประชุมชี้แจงกติกาและวันแข่งขัน
1.Download ใบสมัครได้ www.shootitonline.com หรือรับแบบฟอร์มใบสมัคร และสามารถสมัครได้ที่ บริษัท ชู้ตอิท จำกัด 119/ 55 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-9504064-5 โทรสาร 02-9504064-5 ต่อ 107 หรือ 086-3131363 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2554

2.ประชุมชี้แจงกติกา วันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

3.แข่งขันวันที่ 5 - 6 เมษายน 2554 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานครเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

รูปแบบการจัดการแข่งขัน
รับสมัครประเภทละไม่เกิน 64 ทีม โดยจัดให้มีระบบการแข่งขันดังนี้
รอบแรก แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มๆละ 8 ทีมแข่งขันแบบแพ้คัดออกจนกว่าจะได้ทีมชนะเลิศในแต่ละกลุ่ม รวม 8 ทีม
รอบสอง นำทีมชนะเลิศในแต่ละกลุ่มของรอบแรกมาจับสลากประกบคู่ แข่งขันแบบแพ้คัดออกจนกว่าจะได้ทีมชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมทุนการศึกษา
รอบแรก 8 ทีม
(8 กลุ่มๆละ 8 ทีม รวม 64 ทีม) ทีมที่ชนะครั้งที่ 1 รับเงินรางวัล 100 บาท ชนะครั้งที่ 2 รับเงินรางวัล 200 บาท ชนะครั้งที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 300 บาท
รอบสอง - รอบรองชนะเลิศ ทีมที่ชนะครั้งที่ 1 รับเงินรางวัล 400 บาท ชนะครั้งที่ 2 รับเงินรางวัล 500 บาท

รอบชนะเลิศทีมชนะได้รับเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท

ระเบียบและวิธีการแข่งขัน
1.ใช้กติกาการแข่งขันที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด โดยจะชี้แจงระเบียบการแข่งขันในวันประชุมทีม
2.การแบ่งสายและการกำหนดคู่แข่งขันในแต่ละประเภท ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของจำนวนทีมที่สมัครแข่งขัน , ระยะเวลา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการแข่งขัน
3.การประท้วงใดๆ ก็ตามต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องยื่นต่อฝ่ายจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขัน และให้ผู้ประท้วงนำหลักฐานตัวจริงมายื่นประกอบก่อนการแข่งขันรอบสอง
4.คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิขอตรวจหลักฐาน หากพบว่ามีการปลอมแปลง จะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน และคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook