ชัยภูมิใช้ดอกกระเจียวโปรโมตบอลอาวุโสโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ผุ้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รับหน้าเสื่อ เป็นเจ้าภาพจัดที่จังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดให้