หนูน้อยจ้าวเวหา รอบท้ายจบยิ่งใหญ่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โดยมี นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ให้การต้อนรับ ซึ่งบรรยากาศ ถือได้ว่ายิ่งใหญ่ โดยวันแรกเป็นรอบคัดเลือก และวันที่สอง เป็นรอบชิงชนะเลิศ โดยไฮไลต์สำคัญ ได้นำเฮลิคอปเตอร์ อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ มายังสนามกีฬากลางจังหวัด สำหรับการแข่งขันคราวนี้ มีหนูน้อยจ้าวเวหาทีวีไทย ที่ผ่านเข้ารอบมากว่า 520 คน จาก 60 โรงเรียน จาก 38 จังหวัด และอาจารย์ผู้ควบคุมกว่า 100 ชีวิต มาชิงชัยใน 2 ระดับ สรุปผลผู้ชนะเลิศ ในประเภทต่าง ๆ มีดังนี้

การแข่งขันระดับมัธยมต้น ประกอบด้วยการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท ประเภทบินผาดโผน (บินลอดบ่วง) / ทีมศรีนครินทร์ พะเยา ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จ.พะเยา 150 คะแนน ทีมประกอบด้วย สธน สมฤทธิ์ , พร้อมพร ทองเลิศ , ด.ช.วริทธิ์ กุนะ ,ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้ / ทีมบ้านใหม่ไทยพัฒนา ร.ร.บ้านใหม่ไทยพัฒนา จ.สระแก้ว 113 คะแนน ทีมประกอบด้วย ด.ช.ภาคภูมิ วอขวา, ด.ช.ฉินนรณ นาเก่า, ด.ช.วีรพล ประทุมทอง, ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด / ทีม HELP HAITI ร.ร.พังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร 7 คะแนน ทีมประกอบด้วย ด.ช.อภิสิทธิ์ สิงห์งาม, ด.ช.ยศกร อุปโคตร, ด.ญ.ทรายทอง จูงไทย และประเภทบินนาน / ทีม S.T.V Arrow ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา จ.นครศรีธรรมราช 12.56 คะแนน ทีมประกอบด้วย นพดล โชติพรหมวรรณ,ฟารุต นวลมี, ด.ช.ธีรพงศ์ ชูช่วง

ส่วนการแข่งขันระดับมัธยมปลาย (แข่งขันปีแรก) ซึ่งในระดับมัธยมปลาย ใช้เครื่องบินที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ เน้นการทำงานเช่นเดียวกับอากาศยานจริง รวมถึงรูปแบบการแข่งขัน มีความตื่นเต้นมากกว่า แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2ประเภท คือ ประเภทบินยุทธวิธี / ทีมบินไปโลด ร.ร.ยางชุมน้อยพิทยาคม จ.ศรีสะเกษ 72 คะแนน ทีมประกอบด้วย จิรศักดิ์ บุญลา, ธีรวัติ ศรีประโชติ, ด.ช.นครินทร์ ภูเลียงผา และประเภทบินลำเลียง / ทีม Dragon ๙ (nine)