โปรแกรมอชก.ของนักกีฬาไทย22พ.ย.53

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรีฑา ชิง 6 ทอง 16.00 น. ค้ำถ่อชาย กรีฑา สินธวาชีวะ, สมพงศ์ โสมบ้านกวย
วิ่ง 400 ม.หญิง ตรีวดี ยงค์พันธ์
วิ่ง 400 ม.ชาย อานนท์ ใจอารีย์, ชนาธิป รักบุรี
วิ่ง 100 ม.หญิง ณีรนุช สอนดี, นงนุช แสนราช
วิ่ง 100 ม.ชาย จีระพงศ์ มีนาพระ, วัชระ สอนดี

โบว์ลิ่ง ชิง 4 ทอง
8.00 น. ทีม 5 คน ชาย ญาณพล ลาภอาภารัตน์, สมเจตน์ กุศลพิทักษ์, เดโชชัย ทินจิรทิพย์,
อภิวิชญ์ วัฒนะพงศกร, เพิ่มพูล ยะเกษม, บดินทร์ เลิศพิริยะสกุลกิจ และ ออลล์ อีเว้นต์ส ชาย สมเจตน์ กุศลพิทักษ์

หมากล้อม ชิง 1 ทอง ที่
14.00 น. คู่ผสม วราพรรณ นาวารักษ์ และ อภิเดช จิรโศภิน, ภัทราพร อรุณไพจิตรา และ ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์

มวยสากลสมัครเล่น
13.00 น. รุ่น 51 ก.ก.หญิง เปี่ยมวิไล เล่าเปี่ยม
รุ่น 60 ก.ก.หญิง ทัศมาลี ทองจันทร์
รุ่น 75 ก.ก.หญิง สุดาพร สีสอนดี
รุ่น 49 ก.ก.ชาย อำนาจ รื่นเริง
รุ่น 64 ก.ก.ชาย วุฒิชัย มาสุข

ฮอกกี้ รอบแรก
14.30 น. ทีมหญิง มาเลเซีย-ไทย

รักบี้ รอบแรก
9.32 น. ทีมชาย ไทย-ญี่ปุ่น
12.46 ทีมชาย ไทย-ฮ่องกง
16.18 ทีมชาย ไทย-มาเลเซีย
10.46 ทีมหญิง ไทย-เกาหลีใต้
13.32 ทีมหญิง ไทย-ฮ่องกง
16.41 ทีมหญิง ไทย-จีน

ซอฟท์บอล รอบแรก
14.30 น. ทีมหญิง เกาหลีใต้-ไทย