โปรแกรมนักกีฬาไทยในอชก. 21 พ.ย. 2553

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ยิงเป้าบิน
08.00 น. ดับเบิลแทร็ป บุคคล-ทีมหญิง
เจนจิรา ศรีสงคราม, ฉัฐญา กิจเจริญ, พรรณาภา อัศวานิชย์
ดับเบิลแทร็ป บุคคล-ทีมชาย
อฐิเมชฌ์ คำเกษม
โบว์ลิ่ง
08.00 น. ทีม 5 คน ชาย ญาณพล ลาภอาภารัตน์, สมเจตน์ กุศลพิทักษ์, เดโชชัย ทินจิรทิพย์, อภิวิชญ์ วัฒนะพงศกร,
เพิ่มพูล ยะเกษม, บดินทร์ เลิศพิริยะสกุลกิจ

เทนนิส รอบรอง ที่ เอโอตี เทนนิส เซนเตอร์
09.00 น. คู่ผสม
สรรค์ชัย รติวัฒน์/แทมมารีน ธนสุกาญจน์,
ชายเดี่ยว รอบก่อนรอง
ดนัย อุดมโชค

วอลเลย์บอล รอบแรก
11.00 น. ทีมหญิง กลุ่มเอ ไทย-ทาจิกิสถาน

มวยสากลสมัครเล่น รอบแรก
13.00 น. รุ่น 51 ก.ก. หญิง เปี่ยมวิไล เล่าเปี่ยม
รุ่น 60 ก.ก. หญิง ทัศมาลี ทองจันทร์
รุ่น 56 ก.ก. ชาย วรพจน์ เพชรขุ้ม

หมากล้อม รอบสี่
08.30 น. คู่ผสม วราพรรณ นาวารักษ์/อภิเดช จิรโศภิน, ภัทราพร อรุณไพจิตรา/ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์

มวยปล้ำ
16.20 น. เกรกโก-โรมัน 55 ก.ก. ชาย กฤษดา คงศรีชาย
เกรกโก-โรมัน 66 ก.ก. ชาย สุเทพ อ้อมชมพู

ซอฟท์บอล รอบแรก
17.00 น. ทีมหญิง ฟิลิปปินส์-ไทย

รักบี้ รอบแรก
13.30 น. ทีมหญิง ไทย-ฮ่องกง
ทีมชาย ไทย-มองโกเลีย