กฟผ. แถลงข่าวจัดแข่งกอล์ฟรักในหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดแถลงข่าวการแข่งขัน กอล์ฟรักในหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 เพื่อจัดหารายได้ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยมีนายวิรัช กาญจนพิบูลย์ รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะประธานกีฬาและบันเทิง กฟผ. เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ หอประชุม กฟผ. 2 อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ. สำนักงานกลาง
จ.นนทบุรี

นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะประธานกีฬาและบันเทิง กฟผ. เป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขัน กอล์ฟรักในหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 เพื่อจัดหารายได้ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ที่ หอประชุม กฟผ. 2 อาคารประชาสัมพันธ์
กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี เมื่อ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. โดยรายการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้จัดการแข่งขัน นายวิรัช กล่าวว่า การจัดแข่งขัน กอล์ฟรักในหลวง ครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการของชมรมกอล์ฟ กฟผ. เพื่อชิงถ้วยประดับตราสัญลักษณ์มหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยจะใช้สนามกอล์ฟที่อยู่ในเขต เขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. จำนวน 11 แห่ง เป็นสนามการแข่งขันระหว่างวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม ถึงวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2553 โดยคาดว่าจะมีนักกอล์ฟจากทั่วประเทศร่วมแข่งขันประมาณ 1,700 คน

สอบถามรายละเอียดและสมัครการแข่งได้ที่ ที่ สนามกอล์ฟ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทุกสนาม ทั่วประเทศ สำหรับการแข่งขันในปี 2553 นี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2550 มีรายได้จากการจัดการแข่งขันรวม 2 ล้านบาท โดยได้นำเงินทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จประทับแรม ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนธันวาคม 2553