แก๊งเด็กใต้ ผงาดหวดดันลอปจูเนียร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในประเภท หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ อารีพร วณิชยาพณิชย์(กรุงเทพฯ) ชนะ วรนวพร รตนสยม(ปทุมธานี) 4-2,4-2 อภิระมณ นครกัณฑ์ (ชลบุรี) ชนะ ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต(นนทบุรี) 4-1,4-2 ณัฐณิชา
สิริจริยาพร(ปทุมธานี) ชนะ พร่างเพชร อังกินันท์(เพชรบุรี) 4-5(8),4-2,5-4(8) วาสิตา สุขสด(ลำปาง) ชนะ ปารมี บำรุงจิตร(กรุงเทพฯ) 4-0,5-3

หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี รอบแรก พรปวีณ์ เปรมทอง(สมุทรสาคร) ชนะ ศศิภา เพิ่มพานิช(กรุงเทพฯ) 4-1,4-0 กมลลักษณ์ กิตติถนอม(กรุงเทพฯ) ชนะ นับดาว กันกา(สุราษฎร์ธานี) 4-2,5-4(2) ใจเพชร อานนท์ทวีศิลป์(สุราษฎร์ธานี) ชนะ อัจฉริยาพร วงษ์จำลอง(กรุงเทพฯ) 4-1 และได้ผ่าน (อัจฉริยาปวดท้อง) นภาวี จันทร์เขียว(พัทลุง) ชนะ ชวิศา เสรีรัฐ(กรุงเทพฯ) 4-1,4-0 ศิริกรรัตน์ พลายแก้ว(สงขลา) ชนะ สไบทอง วิภูศิริ(ชลบุรี) 4-1,5-3 ฉัตรมณี จันทร์เขียว(พัทลุง) ชนะ ภัณฑิรา รักษ์พนม(สุราษฎร์ธานี) 4-1,5-4(4) ธมจันทร์ มอมขุนทด(นครราชสีมา) ชนะ ฉัตรตะวัน คลังกลาง(กรุงเทพฯ) 5-4(4),5-3 ญาดา ศิริไชย(ยะลา) ชนะผ่าน กฤติญา นิยมสมาน(ระยอง)

สำหรับกำหนดการแข่งขันวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30 รอบรองชนะเลิศ และ เวลา 14.00 น. รอบชิงชนะเลิศประเภทต่าง ๆ