เผยรายชื่อนักเตะบอลหญิงทีมชาติ38ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เผยรายชื่อนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอบ 2 รายการ " AFC U-19 Women's Championship 2011 " ในรอบคัดเลือกรอบ 2 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2553 จำนวน 38 ราย สำหรับรายชื่อมีดังนี้

ศิริวรรณ สีสะอาด ขอนแก่น, ประภาพร หงษ์ทอง ขอนแก่น, วิภาดา หล้ายม ขอนแก่น, มาลัยทิพย์ พรมวัง ขอนแก่น, ณัฐกานต์ ชินวงษ์ ขอนแก่น, รัตนาภรณ์ เข็มมา ขอนแก่น, ปาจรีย์ เถาโต ขอนแก่น, ดาริกา เพียรภายลุน ขอนแก่น, สุนทรี ใจดี ขอนแก่น,สุนิสา คำพินิจ ศรีษะเกษ, สายลม พิทยานุกุลทรัพย์ ศรีษะเกษ, พรสวรรค์ ห่อไธสง ศรีษะเกษ, รัตติยากร ประอาง ศรีษะเกษ

นริตา คำอ้วน ศรีษะเกษ, อรอุมา ดำครอง ศรีษะเกษ, นริศรา เวียงประติ ศรีษะเกษ, ธนีกานต์ แดงดา กทม.-ธนบุรี, กุลธิดา ไกรกิจราษฎร์ กทม.-ธนบุรี, อุไรวรรณ มาต๊ะ กทม.-ธนบุรี, วาทินี หลวงราช กทม.-ธนบุรี, ธนาภรณ์ รานอก นครสวรรค์, สุพัตรา พันแดง นครสวรรค์, จุฑามาศ พวงมะโหด นครสวรรค์, สุนิสา พันธ์ชา ชลบุรี, ภาภัสสร หิรัญ ชลบุรี, สิราวรรณ อินต๊ะมี ชลบุรี

สุนิสา วงศ์ศรีแก้ว ชลบุรี, ปัทมา สีระสา ชลบุรี, กมลทิพย์ จันทะคล้าย ชลบุรี, ลลิตา จันทรโคตร ศรีราชา, ปราณี ธนสาร นครศรีธรรมราช, อนงค์นาฏ บุญทัน นครศรีธรรมราช, สุชาดา วาธีนา นครศรีธรรมราช, ญาดา เซ่งย่อง นครศรีธรรมราช, สาวิตรี หม่ำยะลี กทม.จิราพร อนันสลุง นครปฐม

โดยให้นักเตะที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น.ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ หนองจอก โดยพร้อมเพรียงกัน เตรียมหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 2 รูป และสำเนาบัตรประชาชน ก่อนที่จะมีการคัดเลือกให้เหลือ 23 ราย