เร่งกรมพลฯ-กกท.โอนสนามกีฬาทั่วประเทศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ คุรุพันธ์ อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผย ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ โดยเผยว่า นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ย้ำและเร่ง ให้กรมพลศึกษาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินงานจัดทำแผนงานสร้าง ใช้งาน ดูแล และถ่ายโอนสนามกีฬาทั่วประเทศ ทั้งแผนงานงบประมาณ และ แผนงานถ่ายโอนให้แก่ท้องถิ่นในอนาคต และ นำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนั้นที่ประชุม เห็นชอบให้หน่วยงาน ทางด้านการกีฬาต่างๆ ไม่ว่า คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันหาช่องทางจัดงานสัมมนางานแข่งขันกีฬานานาชาติ และ การเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับโลก ขึ้นในประเทศไทย ในลักษณะประมูล หรือ บิดดิ้ง (Bidding) เสนอผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อจะส่งเสริมการพัฒนาการกีฬา สู่ระดับโลกมากยิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นให้คืนสู่ประเทศไทย และส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว