ดาวรุ่ง 'สุราษฏร์' เข้ารอบหวดเยาวชน ปทท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดาวรุ่ง จ.สุราษฏร์ธานี ใจเพชร อานนทวีศิลป์ เอาชนะ ธวัลรัตน์ เทียบท่าทอง จาก จ.ภูเก็ต ผ่านเข้ารอบสอง ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี ในศึกเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2553 ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),สสส., มหาวิทยาลัยศรีปทุม,อุปกรณ์เทนนิสดันลอป และเครื่องดื่มเกลือแร่พาวเวอร์พลัส

ผลการแข่งขันรอบเมนดรอว์ วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 ณ สนามศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งปรากฏสรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี รอบแรก มานิตา บุษราคมวิสิษฏิ์ (กทม.) / ปริยชนก สุขกันหา (นนทบุรี) 4-2,4-1 วิจิตรบรรจง ปักกาโร (บุรีรัมย์) ชนะ จัสมิน โอลด์ส(สมุทรปราการ) 4-2,5-4 (1) ใจเพชร อานนทวีศิลป์ (สุราษฏร์ธานี) ชนะ ธวัลรัตน์ เทียบท่าทอง (ภูเก็ต) 5-3,4-0 ศิริกัญญา บูรณะนายก(นนทบุรี) ชนะ ฑิฆัมพร เชยอักษร (ชลบุรี) 4-0,4-0 พิชญธิดา จันทร์แดง (นครศรีธรรมราช) ชนะ ณัชธิดา พรหมพูล (กทม.) 4-0,4-2 นภารัชต์ สว่างแก้ว(สิงห์บุรี) ชนะ ฐิดาภา ศรีอุตตะมะโยธิน (กทม.) 4-2,4-1 อรัชพร พัชนี
(ตรัง) ชนะ สิริวิมล อาสาพิทักษ์ชาติ (สมุทรปราการ) 4-2,4-2 สิริกร สุขวโรดม (ภูเก็ต) ชนะ ชุติมา มีเจริญ (กทม.) 4-2,4-0

ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี รอบสอง นวกานต์ ขุนจันทร์ (กทม.) ชนะ วายุ คุณาลังการ (กทม.) 4-0,4-1 ชาร์ล โรเบิร์ต (กทม.) ชนะ ก้องกิดากาณต์ ลิ้มพงษา (นครราชสีมา) 4-2,1-4,(10-7) ณัฐวุฒิ พัฒนนวพงศ์ (เพชรบูรณ์) ชนะ พงศ์ภัค เกิดลาภี (นนทบุรี) 4-1,4-0 ปรานต์ ภักดีกิจเจริญ (กทม.) ชนะ ศิรวิทย์ ดาวแสงสว่าง(กทม.) 4-2,4-0 วิศรุต อนุวงศ์วรเวทย์ (ฉะเชิงเทรา) ชนะ โชติพงศ์ อินชัย (พิษณุโลก) 4-1,4-0 ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ (ระยอง) ชนะ ปิ่นพงศ์ สิงหนุ (กทม.) 4-1,4-0 สุรชาติ คงชูวงศ์ (กทม.) ชนะ ศุภวิชญ์ แซ่อุ้ย (ภูเก็ต) 4-1,4-1 พัฒนะพงศ์ บริสุทธิ์พงศ์ (กทม.) ชนะ พลภูมิ โควาพิทักษ์เท (ฉะเชิงเทรา) 3-5,5-3,(10-6)