ส.เป้าบินได้10แม่นปืนลุยกวางโจวเกมส์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภายหลังทำการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 "กวางโจวเกมส์" ในระหว่างวันที่ 12-27 พ.ย.นี้ ที่ประเทศจีน ล่าสุดได้ตัวนักกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีดังนี้

ประเภทสกีตหญิง "น้องนี" สุธิยา จิวเฉลิมมิตร อันดับ 3 ของโลก และ อันดับ 1 ของเอเชีย, นัชญา สุทธิ์อาภรณ์ และ อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข ประเภทสกีตชาย จิรนันท์ หทัยชูเกียรติ, ประเภทดับเบิ้ลแทรปหญิง เจนจิรา ศรีสงคราม,ฉัฐญา กิจเจริญ และ พรรณาภา อัศวาณิชย์ ประเภทดับเบิ้ลแทรปชาย อฐิเมชฌ์ คำเกษม ,ประเภทแทรปชาย เศวต เศรษฐาภรณ์ และ ประเภทแทรปหญิง นันปภัสร์ วีระไวทยะ