ยังจำได้ไหม ตำนาน 30 ฮีโร่ 33 เหรียญโอลิมปิกไทย

ยังจำได้ไหม ตำนาน 30 ฮีโร่ 33 เหรียญโอลิมปิกไทย
stadiumth

สนับสนุนเนื้อหา

1. พเยาว์ พูนธรัตน์ เหรียญทองแดง โอลิมปิก 1976 มวยสากลสมัครเล่น

 

2. ทวี อัมพรมหา เหรียญเงิน โอลิมปิก 1984 มวยสากลสมัครเล่น

 

3. ผจญ มูลสัน เหรียญทองแดง โอลิมปิก 1988 มวยสากลสมัครเล่น

 

4. อาคม เฉ่งไล่ เหรียญทองแดง โอลิมปิก 1992 มวยสากลสมัครเล่น

 

5. วิชัย ราชานนท์ เหรียญทองแดง โอลิมปิก 1996 มวยสากลสมัครเล่น 

 

6. สมรักษ์ คำสิงห์ เหรียญทอง โอลิมปิก 1996 มวยสากลสมัครเล่น

 

7. เกษราภรณ์ สุตา เหรียญทองแดง โอลิมปิก 2000 ยกน้ำหนัก

 

8. พรชัย ทองบุราณ เหรียญทองแดง โอลิมปิก 2000 มวยสากลสมัครเล่น

 

9. วิจารณ์ พลฤทธิ์ เหรียญทอง โอลิมปิก 2000 มวยสากลสมัครเล่น

 

10. อุดมพร พลศักดิ์ เหรียญทอง โอลิมปิก 2004 ยกน้ำหนัก

 

11. ปวีณา ทองสุก เหรียญทอง โอลิมปิก 2004 ยกน้ำหนัก

 

12. มนัส บุญจำนงค์ เหรียญทอง โอลิมปิก 2004 มวยสากลสมัครเล่น

 

13. วรพจน์ เพชรขุ้ม เหรียญเงิน โอลิมปิก 2004 มวยสากลสมัครเล่น

 

14. สุริยา ปราสาทหินพิมาย เหรียญทองแดง โอลิมปิก 2004 มวยสากลสมัครเล่น

 

15. เยาวภา บุรพลชัย เหรียญทองแดง โอลิมปิก 2004 เทควันโด

 

16. อารีย์ วิรัฐภาวร เหรียญทองแดง โอลิมปิก 2004 มวยสากลสมัครเล่น

 

17. วันดี คำเอี่ยม เหรียญทองแดง โอลิมปิก 2004 ยกน้ำหนัก

 

18. สมจิตร จงจอหอ เหรียญทอง โอลิมปิก 2008 มวยสากลสมัครเล่น

 

19. ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล เหรียญทอง โอลิมปิก 2008 ยกน้ำหนัก

 

20. มนัส บุญจำนงค์ (2) เหรียญเงิน โอลิมปิก 2008 มวยสากลสมัครเล่น

 

21. บุตรี เผือดผ่อง เหรียญเงิน โอลิมปิก 2008 เทควันโด

 

22. เพ็ญศิริ เหล่าศิริกุล เหรียญทองแดง โอลิมปิก 2008 ยกน้ำหนัก

 

23. วันดี คำเอี่ยม เหรียญทองแดง โอลิมปิก 2008 ยกน้ำหนัก

 

24. แก้ว พงษ์ประยูร เหรียญเงิน โอลิมปิก 2012 มวยสากลสมัครเล่น

 

25. พิมศิริ ศิริแก้ว เหรียญเงิน โอลิมปิก 2012 ยกน้ำหนัก

 

26. ชนาธิป ซ้อนขำ เหรียญทองแดง โอลิมปิก 2012 เทควันโด

 

27. ศิริภุช กุลน้อย เหรียญทองแดง โอลิมปิก 2012 ยกน้ำหนัก

 

28. โสภิตา ธนสาร เหรียญทอง โอลิมปิก 2016 ยกน้ำหนัก

 

29. สุกัญญา ศรีสุราช เหรียญทอง โอลิมปิก 2016 ยกน้ำหนัก

 

30. เทวินทร์ หาญปราบ เหรียญเงิน โอลิมปิก 2016 เทควันโด

 

31. พิมศิริ ศิริแก้ว (2) เหรียญเงิน โอลิมปิก 2016 ยกน้ำหนัก

 

32. พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เหรียญทองแดง โอลิมปิก 2016 เทควันโด

 

33. สินธุ์เพชร กรวยทอง เหรียญทองแดง โอลิมปิก 2016 ยกน้ำหนัก