ส.ฟุตบอล-ไทยลีก แจงปมนำแข้งต่างชาติเข้าไทยหลังหารือ ศบค.

ส.ฟุตบอล-ไทยลีก แจงปมนำแข้งต่างชาติเข้าไทยหลังหารือ ศบค.

ส.ฟุตบอล-ไทยลีก แจงปมนำแข้งต่างชาติเข้าไทยหลังหารือ ศบค.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ-ไทยลีก ชี้แจงความคืบหน้า กรณีแข้งต่างชาติจะเข้ามาในไทย ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการรัฐและสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ไพฤทธิ์ ต้านไพรี หัวหน้าฝ่ายควบคุมการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด และ ประณัย จันทร์แจ่มแสง เจ้าหน้าที่ประสานงาน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้พูดคุยกับ ศบค. ถึงวิธีการที่นักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติ จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเข้าประเทศ และสถานที่ในการกักตัว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางสมาคมฯ ได้ทำการการรวบรวมรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่จะเข้ามายังประเทศไทยจากสโมสรลีกอาชีพทุกระดับเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานรัฐ

ทั้งนี้ในที่ประชุม กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าได้รับรายชื่อดังกล่าวจากสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับได้ส่งต่อรายชื่อไปยังสถานทูตและสถานกงสุลไทยประจำประเทศต่างๆ ได้รับทราบ เพื่อให้นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติ สามารถเข้าไปติดต่อทำเรื่องเข้าประเทศต่อไป ในส่วนของใบอนุญาตทำงาน กระทรวงการต่างประเทศรับทราบแล้วว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติเหล่านี้มีความประสงค์จะเข้ามาทำงานจริง ดังนั้นจึงสามารถยื่นเรื่องกับทางสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยได้ทันที

อย่างไรก็ดี ทางสมาคมฯ จะสอบถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคมนี้ ว่า ทางกระทรวงฯ ได้แจ้งไปยังสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทย ด้วยวิธีใด และจะมีเอกสารใดเพิ่มเติมที่นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติจำเป็นต้องเตรียมอีกหรือไม่

หลังจากนี้ ทางสมาคมฯ จะทำหนังสือแจ้งรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติจำนวน 87 คน (ประกอบด้วย ฟุตบอล 76 คน และ ฟุตซอล 11 คน) ยื่นไปทางกระทรวงแรงงานอีกครั้ง เพื่อแจ้งให้ทราบว่าบุคคลเหล่านี้มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตทำงานด้วย

ทั้งนี้กระบวนการที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติจำเป็นต้องปฏิบัติมีดังนี้

– ติดต่อกับสถานทูต/สถานกงสุลไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) และขอหนังสือรับรองเข้าประเทศ (Certificate of Entry – COE) ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าและ COE ได้แก่ หนังสือเดินทาง, ใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี) และ ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

– เมื่อได้รับวีซ่าและ COE สถานทูต/สถานกงสุลไทย จะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินกลับไทย ซึ่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบเพื่อดำเนินการจองโครงการพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก 14 วัน (Alternative State Quarantine – ASQ) โดยเบื้องต้นสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://www.hsscovid.com/

– ทั้งนี้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่ประสงค์กลับไทย สามารถติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลไทย ได้ทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล์ตามข้อมูลเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ http://www.thaiembassy.org/main/ ซึ่งกระบวนการต่างๆ อาจมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรัฐบาลในแต่ละประเทศ

– สำหรับเอกสารที่ใช้ในการยื่น ณ สนามบิน ประกอบด้วย ใบรับรองแพทย์ประเภท Fit to Fly และใบรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นหลักฐานว่าบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ไม่มีเชื้อโควิด-19 ในช่วงระยะเวลา 72 ชม.ก่อนเดินทาง

– นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จะต้องติดต่อกับสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย ที่อยู่ใกล้เคียงและมีอำนาจในการดูแลประเทศเหล่านั้น ขณะที่ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ไม่สามารถดำเนินการออกวีซ่าและ COE ได้

– สำหรับนักกีฬาที่จะเข้าประเทศจาก สปป.ลาว อาจจะต้องเดินทางเข้าประเทศผ่านทางชายแดน จ.หนองคาย เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล ในเรื่องของเที่ยวบินที่จะเข้ามาไทย อีกทั้งเพื่อความสะดวกในการจัดหาสถานที่ ASQ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook