ศึกดาวรุ่งพระบาท ราชดำเนิน

เซียนอู๋

1. คมบาง ลูกหินอ่อน จะชนะ มรกตดำ ร.ร.กีฬาอ่างทอง พิกัด 108 ป.

2. เพชรภูเวียง สวนอาหารปีกไม้ จะชนะ รุ่งนิมิต ส.บุญเยี่ยม พิกัด 100 ป.

3. วันพิชิต มีนะโยธิน จะแพ้ ขวัญข้าว ช.ราชพัสดุอีสาน พิกัด 101 ป.

4. ป.5 เอ็กซินดิคอนยิม จะชนะ หลักศิลา เซเว่นฟาร์ม (สรรชัย เกียรติอธิวัฒน์) พิกัด 102 ป.

5. พรสวรรค์ ศ.บูรพาจารย์ จะแพ้ ดาวดัง เพชรเฟอร์กัส พิกัด 112 ป.

6. วันชัย ส.กิตติศักดิ์ จะชนะ โชคนำชัย ศิษย์จ่ากุ้ง พิกัด 105 ป.ต่อ 107 ป.

7. เอฟ 16 พีเคพีราชานนท์ จะชนะ วรชาติ ฉัตรชัยฟาร์มแอนด์โฮมสเตย์ พิกัด 126 ป.

8. เทพบุตร อ.ขำอินทร์ จะชนะ ฟ้าคำรณ โพธิ์สุวรรณยิมส์ พิกัด 102 ป.

9. น้องบี เอ็กซินดิคอนยิม จะชนะ คฑาวุธ ส.นาคตระกูล พิกัด 112 ป.

10. มาไกล ส.โสพิศ จะชนะ โอโรโน่ เอ็นแอนด์พี บ๊อกซิ่ง พิกัด 100 ป.