2ล้อติวเข้มนักปั่น ก่อนลุยซีเกมส์09

เสธ.หมึกพลตรีเดชา เหมกระศรี เลขาธิการสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย เผยว่า สมาคมจักรยานฯ ได้เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาจักรยานทั้งประเภทถนน-เสือ ภูเขา ที่จังหวัดสกลนคร โดยมีนักกีฬาชาย ส.ต.อ. ประจักษ์ มหาวงค์, พลฯ ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์, นายธุรกิจ บุญรัตนธนากร, นายณัฐพล จีบถาวร, นายโอกาส บัวลอย, นายธนศักดิ์ ธารชัย และนายนวุติ ลี้พงษ์อยู่ ส่วนนักกีฬาหญิง-นางสาวมนฤดี ชาภูคำ, นางสาวจันทร์เพ็ง นนทะสิน, นางสาวทัศนีย์ วิชนา, นางสาววิไลวรรณ กุลภา, นางสาวอัญชลี ใยเมือง, นางสาวจุฑาธิป มณีพันธุ์, นางสาวสุทารัตน์ บุญสวัสดิ์ และนางสาววาทินี ลือขจร

สำหรับแผนการฝึกซ้อมจะเน้นความแข็งแรงเป็นหลัก ขี่วันละประมาณ 80-150 ก.ม. ใช้เส้นทางเรียบและภูเขาสลับกันเพื่อสร้างความคุ้นเคย ก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้เกิดความเคยชิน

ในส่วนของเสือภูเขาได้ฝึกซ้อมอยู่ที่วัดเขาโบสถ์ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง โดยจำลองสภาพสนามให้เหมือนกับสนามที่ใช้แข่งขันจริง เนื่องจากทางลาวได้ขอให้ผู้ฝึกสอนของไทยไปช่วยสร้างสนามให้