ไทม์ไลน์ 4 ปี: สมาคมฯ ยุค บิ๊กอ๊อด มอบเงินสนับสนุน ไทยลีก 1-4

เปิดไทม์ไลน์ 4 ปี สมาคมฯ ยุค "บิ๊กอ๊อด" มอบเงินสนับสนุน "ไทยลีก 1 - ไทยลีก 4"

เปิดไทม์ไลน์ 4 ปี สมาคมฯ ยุค "บิ๊กอ๊อด" มอบเงินสนับสนุน "ไทยลีก 1 - ไทยลีก 4"
S! Sport

สนับสนุนเนื้อหา

หนึ่งในการวางรากฐานเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทย นอกจากการวางโครงสร้างแผนงานพัฒนาในเรื่องต่างๆ ที่ชัดเจนตามลำดับแล้ว “งบประมาณ” คือสิ่งสำคัญที่สุด แม้ว่าทุกสโมสรจะมีสปอนเซอร์ของตัวเองในการสนับสนุนเงินอยู่บ้างแล้ว

แต่ในทุกๆ ฤดูกาล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังมอบเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า หรือ “ค่าลิขสิทธิ์” แก่สโมสรอาชีพเพื่อนำไปใช้ในด้านต่างๆ

โดยการบริหารงานในยุคของ "บิ๊กอ๊อด" พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการมอบเงินสนับสนุนให้แก่สโมสรสมาชิกที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพในระดับ ไทยลีก 1 ไปถึง ไทยลีก 4 อย่างชัดเจน ดังนี้


xxxxxxxxc


เงินสนับสนุนประจำปี 2559 แบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 / 2559 เช็คลงวนัที่ 29 เมษายน 2559 (170.20 ล้านบาท)
 • ครั้งที่ 2 / 2559 เช็คลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 (170.20 ล้านบาท)
 • ครั้งที่ 3 / 2559 เช็คลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 (161.6 ล้านบาท)


เงินสนับสนุนประจำปี 2560 แบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 / 2560 เช็คลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (169.5 ล้านบาท)
 • ครั้งที่ 2 / 2560 เช็คลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 (169.5 ล้านบาท)
 • ครั้งที่ 3 / 2560 เช็คลงวันที่ 05 ตุลาคม 2560 (160 ล้านบาท)


เงินสนับสนุนประจำปี 2561 แบ่งจ่ายออกเป็น 4 งวด ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 / 2561 เช็คลงวันที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561 (120.25 ล้านบาท)
 • ครั้งที่ 2 / 2561 เช็คลงวันที่ 04 กรกฎาคม 2561 (120.25 ล้านบาท)
 • ครั้งที่ 3 / 2561 เช็คลงวันที่ 04 ตุลาคม 2561 (120.25 ล้านบาท)
 • ครั้งที่ 4 / 2561 เช็คลงวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 (120.25 ล้านบาท)


เงินสนับสนุนประจำปี 2562 แบ่งจ่ายออกเป็น 4 งวด ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 / 2562 เช็คลงวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 (112.75 ล้านบาท)
 • ครั้งที่ 2 / 2562 เช็คลงวันที่ 02 กรกฎาคม 2562 (112.75 ล้านบาท)
 • ครั้งที่ 3 / 2562 เช็คลงวันที่ 02 ตุลาคม 2562 (112.75ล้านบาท)
 • ครั้งที่ 4 / 2562 กำหนดจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (112.75ล้านบาท)


ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินสนับสนุนงวดสุดท้ายของแต่ละฤดูกาล นั้น จะมอบให้สโมสรสมาชิกในช่วงเปิดฤดูกาลใหม่ถัดไป เพื่อเป็นการการันตีและป้องกันมิให้สโมสรติดค้างเงินค่าจ้างนักเตะหรือผู้ฝึกสอน