สมเด็จพระบรมฯทรงอวยพร4ฮีโร่โอลิมปิก

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นำคณะกรรมการโอลิมปิคฯ จำนวน 9 คน เข้าเฝ้าฯ แทนพระองค์ ทูลเกล้าถวายฯ รางวัลสรรเสริญพระเกียรติ ในวาระครบรอบ 60 ปี โอลิมปิคไทย (60 YEARS OF NOCT MERIT AWARD) และนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวม 21 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทอง จำนวน 2 เหรียญ และเหรียญเงิน จำนวน 2 เหรียญ และคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการจัดวิ่งคบเพลิง เพื่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ณ วังศุโขทัย และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ พระวรชายาฯ โดยเสด็จ

ภายหลังการเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ บิ๊กจา พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตรัสกับคณะนักกีฬาที่เข้าเฝ้าฯ ในวันนี้ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงขอบใจนักกีฬาทุกคนที่ได้นำเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกมส์ มาทูลเกล้าฯ ถวาย รวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ที่นำเงินจำนวน 10 ล้านบาท มาทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยและพระองค์ทรงขอให้นักกีฬาทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อทำหน้าที่เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ให้ทุกคนที่มาในวันนี้มีความสุขตลอดไป จากนั้นได้ทรงนำเหรียญรางวัลคล้องคอคืนให้กับนักกีฬาทั้ง 4 คน ยังความปลื้มปิติแก่คณะที่ได้เข้าเฝ้าฯ ในวนนี้อย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับคณะนักกีฬาที่ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ในครั้งนี้ มีดังนี้ สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ประกอบด้วย พล.อ.ทวีป จันทรโรจน์ นายกสมาคมฯ, นางภูษิตา จันทรโรจน์ อุปนายกสมาคมฯ, ร.อ.สมจิตร จงจอหอ นักกีฬาเหรียญทอง, นางฝ้าย จงจอหอ มารดา ร.อ.สมจิตร, นายมนัส บุญจำนงค์ นักกีฬาเหรียญเงิน, นายมโนและนางมาลี บิดา-มารดานายมนัส, นายศักดิ์ชัย วงศ์มาลาสิทธิ์ ผู้จัดการทีม, จ.ส.อ. กามนิตย์ นารีรักษ์ ผู้ฝึกสอน, สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นางบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมฯ, นส.ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล นักกีฬาเหรียญทอง, นายจันทร์แก้ว-นางภาวรีย์ บิดา-มารดา นส.ประภาวดี, นส.สายพิณ เดชแสง ผู้ฝึกสอน, สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยฯ ประกอบด้วย นายพิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมฯ, นส.บุตรี เผือดผ่อง นักกีฬาเหรียญเงิน, นายชวลิต-นางสุวรรณา-นส. ภัสสร เผือดผ่อง บิดา-มารดา-พี่สาว นส.บุตรี และ นายเช ยอง ซอก ผู้ฝีกสอน.