ม.กรุงเทพจัดวอลเลย์หญิงอาเซียน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับอนุญาตจากสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย (Asian University Sports Federation หรือ AUSF) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน The 1st Asian University Womens Volleyball Championship ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันภายในเดือนตุลาคม 2552 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 และ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ โดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายเพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายพงษ์โพยม วาศภูติ นายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้มีเกียรติอีก 12 ท่าน เป็นคณะกรรมการการดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วย