โปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ประจำวันอังคารที่ 23 ก.ย.

โปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ประจำวันอังคารที่ 23 ก.ย.

โปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ประจำวันอังคารที่ 23 ก.ย.
S! Sport

สนับสนุนเนื้อหา

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ ครั้งที่17 ประเทศเกาหลีใต้ ของนักกีฬาไทย วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557

ยกน้ำหนัก ชิง 2 ทอง
- รุ่น 63 กก. หญิง (พิมศิริ ศิริแก้ว)
- รุ่น 77 กก. ชาย (จตุภูมิ ชินวงค์)

ว่ายน้ำ ชิง 7 ทอง
- กรรเชียง 50 ม. หญิง (เจนจิรา ศรีสอาด)
- เดี่ยวผสม 400 ม. หญิง (สาริศา สุวรรณเชษฐ์)
- กบ 200 ม. ชาย (ณัฐพงษ์ เกษอินทร์, รดมยศ มาตเจือ)

โบว์ลิ่ง ชิง 1 ทอง
- ชายเดี่ยว (ญาณพล ลาภอาภารัตน์, อรรณพ อารมณ์สราญนนท์, อธิษฐรัตน์ เช็ง, สิทธิพล คุณอักษร และ ภานุรุจ วิไลลักษณ์)

จักรยาน ชิง 1 ทอง
- ไทม์ไทรอัล 40 กม. ชาย

ขี่ม้า ชิง 1 ทอง
- บุคคลศิลปะบังคับม้า

ฟันดาบ ชิง 2 ทอง
- เซเบอร์ทีมหญิง
- เอเป้ทีมชาย

ยิมนาสติกสากล ชิง 2 ทอง
- บุคคลชาย (ราชวัตร แก้วปัญญา, โรเบิร์ต ที เกรียงไกร)
- บุคคลหญิง (แพรวพราว ดวงจันทร์)

ยูโด ชิง 2 ทอง

ยิงปืน ชิง 2 ทอง
- ปืนยาวอัดลมบุคคลชาย (จ.อ.อภิชาครีย์ พงษ์เหล่าขำ,พงศธร ปัญญาทอง, ร.ต.อ.วราวุธ มัจฉาชีพ)
- ปืนยาวอัดลมทีมชาย (จ.อ.อภิชาครีย์ พงษ์เหล่าขำ,พงศธร ปัญญาทอง, ร.ต.อ.วราวุธ มัจฉาชีพ)

ยิงเป้าบิน ชิง 2 ทอง
- เเทรปทีมหญิง (นันท์ประภัสร์ วีระไวทยะ, วิลาวัณย์ มุนีมงคลธร, ร.ต.หญิงฉัฐญา กิจเจริญ,ฐิติธัญ นงพรหมมา)
- เเทรปบุคคลหญิง (นันท์ประภัสร์ วีระไวทยะ, วิลาวัณย์ มุนีมงคลธร, ร.ต.หญิงฉัฐญา กิจเจริญ,ฐิติธัญ นงพรหมมา)

วอลเลย์บอล
ทีมหญิง รอบแรก
17.30 น. เกาหลีใต้ พบ ไทย

วอลเลย์บอลชายหาด
08.00 น. ไทย (จ.อ.กิตติพัทธ์ ยังถิน- ชุติพงษ์ ศุกรโยธิน) พบ อัฟกานิสถาน
11.00 น. ไทย (จ.อ.สิทธิชัย สังขโชติ - ส.ต.ประทีป สุขโต) พบ มัลดีฟส์

เซปักตะกร้อ
ทีมชาย รอบแรก
07.00 น. ไทย พบ เกาหลีใต้

ทีมหญิง รอบแรก
12.30 น. ไทย พบ เกาหลีใต้

เบสบอล
16.30 น. ไทย พบ ไต้หวัน

เทนนิส
- รอบแรกประเภทชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว และคู่ผสม

เรือพาย
- กรรเชียง 2 คนชาย (นวมินทร์ ดีน้อย, เปรม นามประเทือง)
- กรรเชียงพาย 4 คนชายรุ่นไลท์เวท (จารุวัฒน์ แสนสุข, พรธวัช อนลี, พูลลาภ ไหมเกิด สิฎฐกาญจน์ ไพศาลรรณ)
- กรรเชียพาย 4 คนหญิง (สาวิตรี หลักสูงเนิน, รจนา รักเหล่า, มัตติกา แก้วมณี , ทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย)